Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Historia Szkoły

 

1960 - Zapoczątkowane zostają tradycje szkolnictwa rolniczego na terenie Mszczonowa, kiedy to powstaje w mieście Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jej siedziba znajdowała się w budynku Zbiorczej Szkoły Gminnej

1971  - Szkoła Przysposobienia Rolniczego została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

1974 - Istnienie na terenie gminy Mszczonów Spółdzielni Kółek Rolniczych i Zakładów Usług Mechanizacyjnych, które swoje filie posiadały w okolicznych wioskach dało impuls do powstania na mocy decyzji Powiatowej Rady Narodowej w Grodzisku Mazowieckim Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa. Absolwenci tej szkoły znajdowali zatrudnienie w SKR-ach i ZUM-ach oraz innych placówkach świadczących usługi dla rolnictwa.

1977 - Siedziba szkoły zostaje przeniesiona do budynku Liceum Ogólnokształcącego. Po likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Osuchowie zwiększyło się zainteresowanie młodzieży, głównie pochodzącej ze środowisk wiejskich, nauką w naszej szkole. Rozszerzono zgodnie z potrzebami profil szkoły, która kształciła na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w dwóch specjalnościach: rolnik i mechanizator rolnictwa. Kandydaci do nauki w szkole kierowali się głównie zdobyciem kwalifikacji, które pozwoliłyby im przejęte od rodziców gospodarstwa uczynić bardziej dochodowymi poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik i metod gospodarowania.

1983 - Z dniem 1.09.1983r otwarte zostaje 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt.

1985 - Szkoła uzyskuje status Zespołu Szkół Rolniczych.

1989 - Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Zespołu Szkół w Mszczonowie.

1993 - Biorąc pod uwagę zainteresowanie środowiska wykwalifikowanymi kadrami dla ogrodnictwa zlikwidowano specjalność rolnik a w jej miejsce wprowadzono decyzją Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach kształcenie w 3-letnim cyklu nauczania na poziomie zasadniczym o specjalności ogrodnik.

1995 - Od 1 września Zespół Szkół Rolniczych w Mszczonowie posiada własną siedzibę. Budynek szkolny, chociaż jeszcze w całości nie funkcjonuje, spełnia swoją rolę głównie poprzez wykorzystanie sal dydaktycznych.

1996 - Po raz pierwszy przeprowadzono nabór do 5-letniego Technikum Ogrodniczego o szerokim profilu kształcenia.

1997 - Do użytku zostają oddane kolejne pomieszczenia: sala gimnastyczna, biblioteka i pracownia gospodarstwa domowego.

1999 - Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkołę jest Powiat Żyrardowski. Po raz pierwszy przeprowadzono nabór na rok szkolny 1999/2000 do 5-letniego Liceum Agrobiznesu o szerokim profilu kształcenia. W październiku oddano do użytku kolejną salę lekcyjną. Urządzona została w niej druga pracownia humanistyczna.

2000  - 1 września oddano do użytku 3 sale lekcyjne. Urządzone zostały w nich kolejne pracownie: biologiczna, języków obcych i przedmiotów zawodowych.

2001 - 30 kwietnia odbyła się uroczystość nadania Szkole Sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

2002 - Rok 2002 jest rokiem w którym zaczynają funkcjonować zreformowane, ponadgimnazjalne szkoły średnie. Szkoła zostaje przemianowana w Zespół Szkół w Mszczonowie. W nowym systemie rozpoczynają działanie:

* 3-letnie Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno-administracyjnym,

* 4-letnie Technikum Agrobiznesu.

2010 - Zakończenie budowy obiektu Zespołu Szkół w Mszczonowie.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26