Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

 • -
 • -
 • -
 • -

PODSTAWOWE KRYTERIA NABORU DO SMS W ŻYRARDOWIE

 

 1. Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia , oraz braku przeciwwskazań do uprawiania kolarstwa  – wydane przez lekarzy orzekających.
 2. Pozytywna opinia trenera klubowego dotycząca zaangażowania kandydata w proces treningowy oraz ocena jego rozwoju sportowego i uzdolnień.
 3. Wyniki sportowe osiągane przez kandydata na zawodach kolarskich rozgrywanych na torze i szosie.
 4. Spełnienie wymogów formalnych  wymaganych dla osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.
 5.  Wysoki poziom sprawności fizycznej ogólnej, określonej w oparciu o MTSF (min 450 pkt.)
 6.  Osiągnięcie kryteriów czasowych określonych we wskazanych testach
 7.  Posiadanie minimum II Klasy sportowej.

Dopuszcza się możliwość przyjęcia do SMS wybitnych zawodników do kl.II-III poza naborem

Zawody kolarskie Zdobyte miejsce Punkty

OOM-TOR

Konkurencje indywidualne

I

II - III

IV - VI

VII - X

X - XV

10

8

6

4

2

OOM-TOR

Konkurencje drużynowe

I

II - III

IV - VI

VII - X

8

6

4

2

OOM-SZOSA

I - III

IV - VI

VII - X

X - XV

10

8

6

4

TEST SPECJALISTYCZNY NA ETAPIE NABORU DO PIERWSZEJ KLASY LICEUM Test szybkości - 200m ze startu lotnego (przełożenie 47x14) / dla kandydata do grupy – sprint
Ocena  Czas (s) Punkty
Bardzo dobry <12,30 6
Dobry 12,31-12,50 4
Średni 12,51-12,99 2
Słaby >13,00 0

 

Test siły - 500m ze startu zatrzymanego (przełożenie 47x14) / dla kandydata do grupy sprint, dystans średni/
Ocena Czas (s) Punkty
Bardzo dobry <36,50 6
Dobry 36,51-37,50 4
Średni 37,51-38,50 2
Słaby >38,51 0

 

Test wytrzymałości - 2000m ze startu zatrzymanego (przełożenie 47x14) / dla kandydata do grupy – dystans średni /
Ocena Czas (s) Punkty
Bardzo dobry <2,30 6
Dobry 2,31-2,33 4
Średni 2,34-2,36 2
Słaby >2,37 0

Limity czasowe dla kobiet zwiększone o 10-15%. Uczeń – zawodnik może być przyjęty do SMS jeżeli zdobył co najmniej 8 punktów z testu specjalistycznego.

 

 

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26