Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Żyrardowie została powołana w 1995r. jako szkoła niepubliczna dla której organem prowadzącym był Polski Związek Kolarski. Zgodnie z wymaganiami Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w 2002r.na bazie szkoły niepublicznej została powołana szkoła publiczna dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatu Żyrardowskiego.

SMS uczestniczy w „Programie Szkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo” realizowanym i finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Celem tego programu jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego, przygotowania jej do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym.

Zgodnie z wymaganiami MSiT szkolenie może dotyczyć zawodników:

- posiadających obywatelstwo polskie

- posiadających licencję PZKoL

- zawodnicy przy przyjęciu do szkoły muszą posiadać co najmniej II klasę sportową / przyznawaną corocznie za wyniki sportowe w danym sezonie /

Uczniowie i  absolwenci  szkoły to czołówka Polskiej Kadry Narodowej. Reprezentują  nas w imprezach sportowych najwyższej rangi: Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata  i Europy.

 

Placówką kieruje Dyrektor Beata Rybkowska

 

  • -

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26