Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Statutowymi celami Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego są:

  • Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Mazowsza Zachodniego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych;
  • Wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego;
  • Integracja środowisk turystycznych Mazowsza Zachodniego;
  • Prowadzenie informacji turystycznej na Mazowszu Zachodnim i o Województwie Mazowieckim;
  • Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
  • Koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych i innych produktów turystycznych;
  • Doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki;
  • Stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych na Mazowszu Zachodnim;
  • Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
  • Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.

W skład członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego wchodzą m.in.:

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

- Powiat Żyrardowski
- Gmina Miejska Żyrardów
- Miasto i Gmina Mszczonów
- Gmina Wiejska Radziejowice
- Gmina Wiejska Wiskitki
- Gmina Wiejska Puszcza Mariańska

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

- Fundacja imienia Józefa Chełmońskiego

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26