Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego została powołana do życia przez jednostki samorządu terytorialnego (Miasto Żyrardów, Miasto i Gminę Grodzisk Mazowiecki, Miasto i GminęMszczonów, Gminę Żabia Wola, Gminę Radziejowice, Gminę Wiskitki, Gminę Puszcza Mariańska, Powiat Żyrardowski), organizacje społeczne (fundacje i stowarzyszenia), szereg instytucji oraz osoby prywatne i podmioty gospodarcze.

Zadaniem Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego jest przede wszystkim rozwój turystyki w regionie, a tym samym stworzenie bogatej oferty wypoczynku, rekreacji, spędzenia czasu wolnego dla turystów z całej Polski, jak również turystów zagranicznych.

Mazowsze Zachodnie jest miejscem o dużym potencjale turystycznym, ale jak do tej pory regionem niewypromowanym i nie do końca odkrytym. Chcemy to zmienić i dlatego, oprócz ciągłej rozbudowy oferty turystycznej Mazowsza i poszerzaniem bazy danych atrakcji turystycznych, miejsc odpoczynku oraz ofert noclegowych w okolicach Warszawy, prowadzimy liczne działania promocyjne, co w dalszej perspektywie czasu ma przełożyć się na zdecydowany wzrost zainteresowania ze strony turystów, a także biznesowych partnerów oraz mediów (prasy, radia i telewizji).

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazowsza Zachodniego jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz855 ze zmianami), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej ( Dz. U. Nr 62, poz. 689 ze zmianami), a także opierając się na statucie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26