Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje imprezy ogólnopolskie,  powiatowe i miejskie, w tym:

  • Ogólnopolskie Zawody modeli Latających na Uwięzi
  • Powiatowy Festiwal Miniatur Teatralnych
  • Powiatowe Festiwale Piosenki: dla przedszkolaków „Śpiewa lala, śpiewa miś” oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej
  • Konkursy plastyczne , np. Powiatowy Konkurs ph. Żyrardów sercem malowany, Powiatowy Konkurs „Zimowe opowieści”
  • Konkursy fotograficzne, np. Powiat żyrardowski w zimowej krasie, „Pocztówka     z Żyrardowa”
  • Małe Formy Zimowego i Letniego Wypoczynku oraz półkolonie
  • Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Ziemi
  • Koncerty plenerowe, wigilijne, świąteczne.

Ponadto odbywają się tu koncerty ruchu amatorskiego, turnieje wiedzy, wystawy plastyczne    i fotograficzne, prezentacje twórców profesjonalnych.         

Mocną stroną placówki jest działalność artystyczna. Ten nurt działań posiada bogate tradycje i liczne sukcesy. Obejmuje kompleksowo kształcenie umiejętności, edukację i promocję osiągnięć wychowanków.

W Młodzieżowym Domu Kultury działają cztery zespoły wokalne. Są to:

”Szałaputy” – najmłodszy zespół wokalny. Śpiewają w nim dzieci w wieku przedszkolnym   i młodszym szkolnym. Zespół „Frajda” jest kontynuacją Szałaputów,  składa się z dziewczynek, które osiągnęły wyższy poziom umiejętności. „Chochliki” to młodzieżowy zespół wokalny. Najstarszy zespół to  „Finezja”. Śpiewają w nim dziewczęta w wieku gimnazjalnym i licealistki.

Ogromną popularnością cieszą się zajęcia w Dziecięcej Akademii Plastycznej, które pozwalają poznawać tajniki sztuk plastycznych i przenosić na papier emocje  i przeżycia młodych artystów. Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych, o różnym stopniu zaawansowania. W Młodzieżowym Domu Kultury działają dwa teatry: „Maskarada” i  „Pinokio” Uczestniczą w nich  dzieci i młodzież 7 do 18 roku życia.

Odbywają się zajęcia umuzykalniające: nauka gry na instrumentach muzycznych oraz rytmika dla dzieci.

Osobną zintegrowaną dziedzinę działalności stanowią zajęcia w Kubie Myszki Miki dla dzieci w wieku 3 – 4 lat ,kształtujące pełny i wszechstronny rozwój osobowości.

Dla najmłodszych organizowane są zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Dużym powodzeniem cieszy się zespół tańca sportowego. Ci, którzy chcą rozwijać umiejętności lingwistyczne mogą uczyć się języka angielskiego (z podziałem na grupy wiekowe i stopień zaawansowania ) .

Rokrocznie organizowane są imprezy środowiskowe o różnym charakterze, dla uczestników kół, dla ich rodziców, dla mieszkańców miasta i powiatu, z udziałem zespołów artystycznych działających w placówce oraz artystów profesjonalnych (min. koncerty wokalne i muzyczne, premiery teatralne, wystawy plastyczne i fotograficzne – w placówce i poza nią), wycieczki oraz imprezy o charakterze konkursowym.

Uczestnicy zespołów i kół artystycznych mają na swoim koncie liczne osiągnięcia w przeglądach, konkursach i festiwalach w kraju i za granicą .

Placówka posiada  stronę internetową (www.mlodek.pl) na której zamieszczane są fotogalerie  prac plastycznych dzieci z Dziecięcej Akademii Plastycznej wysyłane na konkursy plastyczne oraz bieżące osiągnięcia i informacje.

Od stycznia 2016r. Młodzieżowy Dom Kultury bierze czynny udział w obchodach 100-lecia nadania praw miejskich miastu Żyrardów (realizuje projekt edukacyjny „Żyrardów – moje miasto”, na który składa się: konkurs plastyczny i poetycki, wydanie płyty z piosenkami o Żyrardowie, wydanie folderu z nagrodzonymi pracami plastycznymi oraz koncerty plenerowe)

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26