Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, mieszczący się przy ul. Moniuszki 15 jest powiatową placówką oświatową, działającą od 1964r (wcześniej jako Ognisko Pracy Pozaszkolnej, w 1984r. przekształcone w Mł.D.K.)

Placówka obejmuje swoim zasięgiem 5 gmin powiatu żyrardowskiego. Oferuje atrakcyjne zajęcia w sekcjach, kołach zainteresowań, klubach i zespołach. Placówka jest otwarta na potrzeby wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży uczącej się. Dostosowuje się do potrzeb uczestników, aby zwiększać oddziaływanie zmienia rodzaj , charakter i formy pracy w pracowniach (po przeprowadzeniu rozeznania w środowisku). Organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich. Pod opieką pedagogów dzieci i młodzież może uczestniczyć w różnych imprezach, spotkaniach i konkursach. Młodzieżowy Dom Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz  instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci  W placówce działa Rada Rodziców i Samorząd Młodzieżowy.

 

Dyrektorem placówki jest Bożena Liszewska

  • -

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26