Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Początek szkoły to historia nauczania na tajnych kompletach w zakresie szkoły średniej w Puszczy Mariańskiej, które rozpoczęte zostało na przełomie 1942/43 r. Zorganizowała je i prowadziła p. Stefania Sztaudyngerowa, angażując do pomocy miejscowych nauczycieli. W roku szkolnym 1942/43 nauczanie prowadzone było w budynku Szkoły Powszechnej w trzech grupach młodzieży, obejmujących klasy: pierwszą, drugą i trzecią. Z każdym rokiem liczba uczniów i klas wzrastała - w roku 1944 czynne były już 4 klasy gimnazjalne i jedna klasa liceum. Zajęcia przeniesione zostały do pensjonatu "Dworek" w Olszance, gdzie trwały do końca wojny.

W tym czasie na Olszankę przybyło wiele rodzin warszawskich, a z nimi dużo wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Profesor Sztaudyngerowa, organizując zajęcia dydaktyczne dla uczniów swojej szkoły, zaprosiła do współpracy m. in. Janinę Świętosławską, Czesława Ścisłowskiego, Andrzeja Boguckiego i wielu innych, znanych wówczas nauczycieli.

Lata powojenne i współczesne

Wiosną 1945 roku, po wyzwoleniu, szkoła otrzymała tytuł Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum typu humanistycznego. Na pierwszego dyrektora powołana została prof. Stefania Sztaudyngerowa. Był to wyraz wielkiego uznania ówczesnych władz oświatowych dla jej działalności dydaktyczno-wychowawczej w okresie okupacji. Siedzibą szkoły stała się ponownie Puszcza Mariańska, a w "Dworku" w Olszance utworzono koedukacyjny internat. Pani Dyrektor Staudyngerowa rozbudowała szkołę i pozostawiła ją w kwitnącym stanie.

W latach 1946 - 1949 dyrektorem szkoły był Jan Kaczmarczyk, następnie do roku 1962 pełnił tę funkcję Antoni Stankiewicz. Po jego śmierci przez kilka miesięcy pieczę nad jedenastoletnią szkołą ogólnokształcącą trzymał Piotr Łada. Kolejnymi dyrektorami byli: Sławomir Ciecierski, Stanisław Kozłowski, Wiesław Krasoń, Jadwiga Zielińska. Rok 1966/67 był czasem reformy szkolnej, Liceum stało się odrębną jednostką, korzystającą jednak ze wspólnego budynku ze szkołą podstawową.

Od 1970 do 2000 roku funkcję dyrektora pełnił Henryk Wrzesiński z trzyletnią przerwą w latach 1978-1981, wtedy dyrektorem  była jego żona, Władysława Wrzesińska.

Szkoła otrzymała wówczas imię Czesława Tańskiego i sztandar.

W 1982 roku Liceum przeniesiono do budynku po zlikwidowanym Zakładzie Poprawczym i już w roku szkolnym 1982/83 rozpoczęto nauczanie we własnych pracowniach. Przez następne lata trwała rozbudowa szkoły. W roku 1998 dobudowano pomieszczenie o powierzchni 1244 m2, które obejmuje pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię z sauną oraz trzy pracownie. W 2003 r. uruchomiona została nowa pracownia komputerowa, wyposażona w 15 samodzielnych nowoczesnych stanowisk komputerowych oraz multimedialne centrum informacji z dostępem do Internetu. W 2006 Liceum otrzymało drugą pracownię komputerową i centrum multimedialne. Przez cztery lata dyrektorem był Jerzy Antoszewski.

 

Od 1 września 2005 roku funkcję dyrektora Liceum piastuje Urszula Ewa Matusiak. W 2008 roku rozpoczął się kapitalny remont starego budynku szkolnego, a w dniu 11 grudnia 2009 roku odbyła się uroczystość oddania budynku szkoły do użytku po kapitalnym remoncie. Zabytkowa bryła architektoniczna pozostała bez zmian, lecz wewnątrz powstała nowa, dwupiętrowa szkoła. Sale lekcyjne projektowane były z myślą o nowoczesnym wyposażeniu. W każdej pracowni jest dostęp do Internetu. Planowane jest dalsze doposażenie szkoły w sprzęt niezbędny do nowoczesnego i efektywnego nauczania.

Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej jest przepięknie usytuowane w otulinie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Otaczające szkołę lasy dają możliwość odbywania zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu (np. nordic walking). Na terenie obiektu szkolnego znajduje się bogate arboretum. W odległości 200 m od szkoły jest zalew na rzece Korabiewce, służący latem jako kąpielisko, a zimą jako lodowisko.

Placówką kieruje Dyrektor Urszula Matusiak

 

  • -

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26