Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Szkoła oferuje  następujące kierunki kształcenia:

 

Humanistyczny – przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

 

Edukacja celna – przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia; innowacja pedagogiczna pod patronatem Izby Celnej w Warszawie

 

Ratownictwo medyczne – przedmioty rozszerzone: język angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia; innowacja pedagogiczna we współpracy z Falck Medycyna

 

Ochrona środowiska z elementami Odnawialnych Źródeł Energii – przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, biologia; innowacja pedagogiczna pod patronatem Geotermii Mazowieckiej S.A. i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26