Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Liceum działa od 1945 r. Od 1966 r. szkoła mieści się w budynku przy ul. Maklakiewicza 18. 27 września 1996 r. nadano szkole imię Szarych Szeregów i wręczono sztandar ufundowany przez fundację p. T.Z. Knobel z Kanady. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto szkoły.

Do liceum ogólnokształcącego uczęszcza młodzież z Mszczonowa i okolicznych miejscowości. W środowisku szkoła postrzegana jest, jako dbająca o wysoką jakość nauczania, cieszy się opinią bezpiecznej, wychowującej w duchu tolerancji, poszanowania godności drugiego człowieka i wartości patriotycznych. Stale poszerzana i modyfikowana jest oferta edukacyjna. Uczniom proponuje się bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz zajęcia praktyczne odbywające się w ramach prowadzonych innowacji pedagogicznych.

W ramach kierunku związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii szkoła dysponuje zestawami modeli energii odnawialnej; alternatywnych, odnawialnych źródeł energii i bio-energii; autem z napędem wodorowym. Od roku szkolnego 2016/2017 nowocześnie wyposażoną pracownią informatyczną; tablicami interaktywnymi, salą gimnastyczną po kapitalnym remoncie. W ramach rewitalizacji miasta Mszczonowa powstał projekt budowy nowoczesnego kompleksu boisk sportowych z bieżniami i siłownią  napowietrzną, zlokalizowany przy liceum, którego budowa nastąpi w najbliższym czasie i z którego będą korzystać także mieszkańcy miasta.

 

Placówką kieruje Dyrektor Joanna Nowak Zielonka

Grono pedagogiczne:

 

Banasiewicz Tomasz – informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Chmielewska Ewa – matematyka

Ciszewska Katarzyna – pedagog specjalny

Dębska Izabella – język polski, dziennikarstwo

Dropińska Aneta – fizyka

Graczyk Włodzimierz – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Iżycka Krystyna – biblioteka

Lipiński Grzegorz – język angielski

Nietrzebka Paweł – ratownictwo medyczne

Nowak Anna – język angielski

Nowak Halina – język rosyjski

Nowak – Zielonka Joanna – pedagog szkolny

Snopczyńska Katarzyna – biologia, chemia, przyroda

Stusiński Klaudiusz  wychowanie fizyczne

Szczepańska Ilona – edukacja celna

Ścisłowska Grażyna geografia, religia, przyroda

Śledź Genowefa – język polski

Żuchewicz Marzena – język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości

Wacławek Angelika – psycholog

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26