Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Zespół Szkół nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach to renomowana szkoła zapewniająca naszym uczniom szeroki wybór spośród przedmiotów technicznych. Nieustannie rozwijająca się, bogata w wysokiej klasy sprzęt multimedialny, cieszy się wysokimi wynikami matur oraz egzaminówkwalifikacji. W ramach nauki w murach naszej placówki oferujemy uczniom możliwość uczestniczenia w projektach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe (informatyczne, hotelarskie, sportowe, stylizacji i wizażu). Nasza szkoła umożliwia wzięcie udziału w wielu projektach unijnych, dzięki którym można między innymi uczestniczyć w zajęciach z robotyki lub wyjechać na praktyki hotelarskiedo Grecji.

Ważniejsze daty:

Historia szkoły ma swój początek we wrześniu 1993 roku:.

 • 01.09.1993 – ZS3 w Wiskitkach funkcjonuje jako „Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych” przy ul. Waryńskiego 1, 96-300 Żyrardów
 • 30.08.2000 – Zmiana nazwy na Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
 • 01.09.2002 – Zmiana nazwy na „Zespół Szkół Nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie” spowodowana powołaniem w szkole, oprócz istniejącego Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego. Liceum Profilowane kształci w profilu „Zarządzanie Informacją”.
 • 01.07.2003 – Zmiana siedziby szkoły na adres: ul. Kościuszki 25, 96-315 Wiskitki
 • 01.09.2007 – Powołano Technikum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wiskitkach
 • 1.09.2008 – Utworzony klasy o profilu technik informatyk oraz technik obsługi turystycznej
 • 26.10.2008 – Uroczyste otwarcie nowej hali w budynku naszej szkoły
 • 1.09.2010 – Utworzono klasę o profilu technik hotelarstwa
 • 1.09.2015 – Utworzono klasę liceum ogólnokształcącego o nachyleniu stylizacja i wizaż
 • 1.09.2016 – Utworzono klasę liceum ogólnokształcącego o dwóch nachyleniach: stylizacja i wizaż oraz sportowym

 

 

Placówką kieruje Dyrektor Joanna Wiśniewska

 

 • -

Grono pedagogiczne

 

 • -

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26