Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie to szkoła z 60 – letnią historią.  Tradycje szkoły, nazywanej wcześniej „włókienniczą”  związane są ściśle z historią miasta, ponieważ szkoła powstała w celu kształcenia kadry pracowniczej dla Żyrardowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego. Od 2002 roku „Włókiennik” funkcjonuje pod nazwą Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie, a od 2012 roku patronem szkół wchodzących w skład zespołu,  jest Karol Dittrich.

W skład Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie wchodzi: Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

  • Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowanie do konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, a także poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, kole literacko - muzycznym, kole fotograficznym, historycznym, kole języka łacińskiego i kultury klasycznej, kole sportowym, kole prawniczym.
  • Uczniowie klas zawodowych mogą liczyć na wsparcie kierownika szkolenia praktycznego.
  • W szkole pracuje doradca zawodowy, który pomaga w wyborze kierunków dalszej edukacji i rozwoju zawodowego, organizuje spotkania z pracownikami Urzędu Pracy, a także Dzień Przedsiębiorczości, w czasie którego uczniowie mają możliwość od strony praktycznej poznać specyfikę wybranych przedsiębiorstw i urzędów.
  • Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dzięki którym ponad 200 uczniów zdobyło nowe umiejętności zawodowe niezbędne na rynku pracy: w roku szkolnym 2016/17 realizowany jest projekt „Eko żywienie i eko transport – bezpieczna żywność od producenta do konsumenta”, w którym w ciągu dwóch lat udział weźmie 92 uczniów.
  •  Od 2014 roku uczniowie klas gastronomicznych uczestniczą w projektach mobilnościowych, dzięki którym odbywają praktykę zawodową we Włoszech.
  • Uczniowie włączają się w akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Paczka dla Kombatanta, pomoc dla schroniska dla zwierząt, udział w akcji krwiodawstwa i szpiku kostnego.
  • Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami i placówkami oświatowymi, z inicjatywy nauczycieli i uczniów klas gastronomicznych organizowane są warsztaty kulinarne w przedszkolach i szkołach.
  • Zapewniamy bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i osobistych - opieka pedagoga i pielęgniarki.  

 

Placówką kieruje Dyrektor Jolanta Walczak

 

  • -

Grono pedagogiczne

Marzena Szustakowska - Kierownik Szkolenia Praktycznego

Beata Stanecka-Busz - nauczyciel języka polskiego i etyki

Lila Jaworska - nauczyciel języka rosyjskiego

Renata Słowik - nauczyciel języka niemieckiego

Danuta Płaza-Trofimiuk - nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego

Izabela Sobczak - nauczyciel języka angielskiego             

Małgorzata Barzenc-Zambrzycka - nauczyciel języka angielskiego

Agata Baranowska - nauczyciel biologii i chemii

Michał Raztawicki - nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych

Katarzyna Wójcicka - nauczyciel matematyki i przedmiotów zawodowych

Małgorzata Kociszewska - nauczyciel matematyki

Elżbieta Żaboklicka - nauczyciel historii i WoS

Renata Król - nauczyciel geografii

Grzegorz Sobczak - nauczyciel historii, edukacji dla bezpieczeństwa i przedmiotów zawodowych

Agnieszka Zdulska - nauczyciel wychowania fizycznego

Michał Duda - nauczyciel wychowania fizycznego

Agnieszka Maszkowska - pedagog szkolny

Magdalena Groszyk - nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych

Anita Majewska - nauczyciel przedmiotów zawodowych, bibliotekarz

Anna Wawrzyniak - nauczyciel przedmiotów zawodowych i podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Aldona Skrobisz - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Beata Wójcik - nauczyciel religii

Piotr Rudnicki - nauczyciel religii

Monika Gajewska - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Dominika Żakowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Marta Ogonek - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Szeliga Małgorzata - nauczyciel matematyki

Tomasz Skop - nauczyciel religii

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26