Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

TECHNIKUM

 

TECHNIK ELEKTRONIK 311408

Technik elektronik -   Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku takiego jak: telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery.

 

TECHNIK ELEKTRYK 311303

Technik elektryk uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. Zajmuje się również pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomocy techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

TECHNIK INFORMATYK 351203

Technik informatyk - sprawnie posługuje się systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem użytkowym. Posiada umiejętności konfiguracji sprzętu i doboru oprogramowania. Zawodowo zajmuje się m.in. programowaniem, projektowaniem baz danych i ich oprogramowaniem, administrowaniem sieci komputerowych, projektowaniem stron WWW. Badania przeprowadzone przez firmę CISCO pokazują, że mimo dużej liczby informatyków, rynek pracy wciąż potrzebuje techników-informatyków. W każdym urzędzie, sklepie, zakładzie pracy, w bankach czy firmach komputerowych znajdują się komputery i w związku z tym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę informatyczną.

 

TECHNIK MECHATRONIK 311410

Technik mechatronik - Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika i informatyka. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki. Znajduje ona zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. 

 

TECHNIK LOGISTYK 333107

Technik logistyk -  Logistyka to jedna z najszybciej rozwijających się sfer działalności gospodarczej w naszym kraju. Na podstawie obserwacji rynku, większość nowo powstających miejsc pracy związana jest właśnie z tą sferą. Powstają nowe sieci handlowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, dystrybucyjne i transportowo-spedycyjne. Z każdym takim przedsięwzięciem wiąże się utworzenie nowego łańcucha przemieszczania dóbr, który potrzebuje ludzi, dysponujących rzetelnym przygotowaniem do wykonywania pracy. 

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. W dziedzinie odnawialnych źródeł energii na poziomie technikalnym - uniwersalny. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację zarówno podnosząc kwalifikacje w systemie edukacji formalnej, jak również nieformalnej i poza formalnej. 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26