Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Historia szkoły

16 stycznia 1945 r. przeszedł przez Żyrardów front odchodząc gdzieś nad Odrę. Miasto wyszło z wojny obronną ręką, poza spaloną szopą na roszarni i magazynem tkalni oraz podziurawionymi radzieckimi pociskami domami wzdłuż ul. 1-go Maja innych zniszczeń nie było. Ocalały wszystkie zakłady pracy, a co najważniejsze elektrownia zakładów włókienniczych, która była jedyną ocalałą elektrownią w okręgu warszawskim. Zasilała ona w energię elektryczną najważniejsze placówki w mieście, a nawet siedzibę rządu na Pradze.

Zaczęły organizować się władze w mieście. Liceum ogólnokształcące wyszło z podziemia, zaczęto organizować inne szkoły, a między innymi pierwszą w mieście szkołę zawodową z prawdziwego zdarzenia; Gimnazjum Elektryczne.

Po upadku Powstania Warszawskiego jesienią 1944r. znalazł się w Żyrardowie wraz z rodziną inż. Władysław Żarnoch, doświadczony nauczyciel i wychowawca, dyrektor szkół średnich, w czasie okupacji prowadził on w Warszawie tajne liceum elektryczne, które oficjalnie nosiło nazwę kursów elektrotechnicznych inż. Władysława Żarnocha. Szkołę tą ukończyło kilkudziesięciu techników, a między innymi nauczyciel naszej szkoły Ryszard Ciszewski.

Kiedy inż. Żarnoch zorientował się, że w Żyrardowie są dobre warunki do działania szkoły elektrycznej zwrócił się do władz miejskich z prośbą o zgodę na zorganizowanie takiej szkoły. Trafił na sprzyjający grunt. Prezydentem miasta był wówczas BolesławLubasiński, kierownik Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Żyrardowie, który w Rozwoju szkolnictwa zawodowego widział potęgę przemysłową Polski. Również ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Bolesław Wójcicki ustosunkował się przychylnie do propozycji inż. Żarnocha. W lutym 1945 r. rozpoczęto zapisy do Gimnazjum Elektrycznego; do klasy pierwszej przyjmowano kandydatów z ukończoną szóstą klasą szkoły powszechnej, a do drugiej z ukończoną klasą pierwszą gimnazjum lub szkoły zawodowej.

1-go i 2-go marca odbyły się egzaminy do szkoły, a 5 marca rozpoczęły się lekcje, które odbywały się na parterze budynku Liceum Ogólnokształcącego w dwu salach od ul. 16-go stycznia. Lekcje odbywały się od godz. 14 do 21, gdyż w godzinach rannych z tych sal korzystało gimnazjum handlowe.

 

Dyrektor Szkoły

 

  • -

BARBARA GRUCHAL

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26