Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Zadania i kompetencje

Do zadań Pełnomocnika należą sprawy z zakresu wdrażania działań związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności:

  1. identyfikowanie potrzeb i problemów z tym związanych, przygotowywania odpowiednich rozwiązań w tym zakresie oraz poszukiwania źródeł ich finansowania,
  2. przekazywanie lokalnej społeczności wiedzy na temat potrzeby oraz zasad tworzenia społeczeństwa informacyjnego,

  3. opracowywanie i wdrażanie w starostwie programów i systemów informatycznych,

  4. uruchomienie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu, dbałość o stronę internetową Powiatu oraz administrowanie siecią komputerową Starostwa,

  5. opracowanie wspólnej i skorelowanej z innymi podmiotami administracji publicznej polityki informacyjnej,

  6. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Żyrardowskiego przy realizacji projektów ogólnopolskich

  7. wspieranie lokalnych inicjatyw m.in. poprzez pomoc w poszukiwaniu źródeł ich finansowania, w tym także z funduszy strukturalnych UE,

  8. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z powiatami, gminami i organizacjami społecznymi oraz gospodarczymi na forum ogólnopolskim (wymiana doświadczeń, wspólne realizowanie projektów, integrowanie lokalnych społeczności itd.).

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26