Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie

96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 61b

  p.o. Komendanta Powiatowego PSP

bryg. mgr inż. Tomasz Cybul

Terenem działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie jest obszar powiatu żyrardowskiego o powierzchni 533 km2.

W skład powiatu wchodzą następujące jednostki administracji samorządowej: miasto Żyrardów, gmina miejska Mszczonów oraz trzy gminy wiejskie: Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki. 

W myśl znowelizowanej ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej komendant wojewódzki w porozumieniu ze starostą. Swoje obowiązki komendant wykonuje przy pomocy komendy powiatowej. Ma on zastępcę i kierowników komórek organizacyjnych.

Kontakt

Tel. 46 855 35 49, 46 855 61 25 

Fax  46 858 19 63

email: zyrardow@mazowsze.straz.pl

Strona internetowa http://www.strazzyrardow.pl/

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26