Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

"Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o. w Żyrardowie

ul. B. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów,

e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl

http://www.czmz.szpitalzyrardow.pl/

Spis telefonów

,,Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o.o. w Żyrardowie

 

Centrala Telefoniczna

468543200, 468542011, 468542012, 468542013

 

Odział Chorób Wewnętrznych

468543305 – Ordynator

468543241 – Lekarze

468543298 – Dyżurka  pielęgniarek odcinka żeńskiego

468543247 – Dyżurka pielęgniarek odcinka męskiego

468543359 – Pielęgniarka  Oddziałowa

468543358 – Sekretariat Oddziału

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

468543364 - Ordynator

468543279, 468543332 – Lekarze

468543275 – Pielęgniarka  Oddziałowa

468543262 – Dyżurka  pielęgniarek odcinka żeńskiego

468543280 – Dyżurka  pielęgniarek odcinka męskiego

 

Oddział Medycyny Paliatywnej

468543223 – Ordynator

468543331 – Gabinet  Lekarski

468543323, 468543267 – Pielęgniarki

 

Oddział Neurologiczny

468543336 – Ordynator  i Sekretariat Oddziału

468543285 – Lekarze

468543339 – Pielęgniarki 

 

Oddział Pediatryczny

468543220 – Lekarze

468543329 – Pielęgniarki

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

468543212 – Lekarze

468543362 – Pielęgniarki

468543221 – Sekretariat  Oddziału

 

Pododdział Neonatologiczny

468543269 – Lekarze

468543226 – Pielęgniarki

 

Pododdział Otolaryngologiczny

468543366 – Ordynator

468543252 – Pielęgniarki

 

Oddział Reumatologiczny

468543238 – Ordynator

468543237 – Lekarze

468543238 – Pielęgniarki

468543284 – Pielęgniarka Oddziałowa

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

468543373 – Lekarze

468543264 – Pracownik socjalny

468543322, 468543335 – Pielęgniarki

 

Anestezjolodzy

468543392 – Lekarze

468543239 – Pielęgniarki

 

Oddział Intensywnej Terapii i Ratownictwa

468543276 – OITiRM

 

Izba przyjęć

468543231 – Lekarze

468543325 – Pielęgniarki – dyżurka

 

Przychodnie Specjalistyczna

468543351, 468543310 – Rejestracja Poradni - Otolaryngologicznej, Kardiologicznej

468543278 – Poradnia Otolaryngologiczna

468543352 – Poradnia Kardiologiczna

468543382 – Poradnia Reumatologiczna

468543385 – Poradnia Dermatologiczna

468543395 – Poradnia Neurologiczna

468543391 – Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

468543206 – Program Cytologiczny

468543349 – Poradnia Urologiczna

468543365 – Rejestracja Poradni Chirurgii Ogólnej

468543263 – Poradnia Chirurgii Ogólnej i Dyspozytornia

468543228 – Poradnia Chirurgii Dziecięcej

468543229 – Poradnia Medycyny Pracy

468543319 – Rejestracja Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

468543378 – Lekarz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Poradnia Rehabilitacyjna

468543271 – Rejestracja

468543266 – Lekarze

468543386 – Pielęgniarka  Oddziałowa

 

Pracownie

468543326 – Rejestracja RTG

468543266 – Pracownia Mammografii

468543287 – Pracownia USG

468543358 – Pracownia  EKG przy Oddziale Chorób Wewnętrznych

468543217 – Pracownia Endoskopowa

468543289 – Pracownia EEG

468543258 – Pracownie Echokardiografii, Prób Wysiłkowych i Holtera Serca

 

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

468543259 – Kierownik

468543340 – Punkt pobrań i Punkt szczepień

468543272 – Serologia i Bank Krwi

 

Apteka

468543345 - Kierownik

 

Administracja i Działy Pomocnicze

 

Biuro Zarządu

468543294 – Kierownik

468543388 – Sekretariat

468543383 – Kancelaria

468543343 – Zamówienia Publiczne

468543210 – Informatyk

 

Dział Logistyki i Obsługi Technicznej

468543353 – Kierownik

468543315 – Zaopatrzenie

723552012 – Portiernia wjazdowa

 

Biuro Kontraktów i Usług Medycznych

468543303 – Kierownik

468543211 – Statystyka

468543260 – Rejestracja Szpitala

468543209 – Program mammograficzny

468543300, 468543264 – Pracownik Socjalny

 

Biuro Rachunkowości Finansowej i Zarządczej

468543286 – Biuro Rachunkowości Finansowej i Zarządczej

 

Biuro Kadr, Szkoleń i Płac i pozostałe

468543227 – Kierownik

468543317 – Płace

468543316 – Kadry

468543313 – Samodzielne stanowisko ds. BHP i p.poż.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26