Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Przewodniczący

 • -
  Klaudiusz Stusiński, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 2 - Mszczonów, Radziejowice - kandydując z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego

Wiceprzewodniczący

 • -
  Robert Rybicki, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 - Żyrardów, kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, członek komisji - Budżetu i Mienia Komunalnego

Wiceprzewodniczący

 • -
  Robert Janiszewski, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 - Żyrardów, kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Rdesta „Ty jesteś najważniejszy”, członek komisji - Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Oświaty i Kultury
 • -
  Anna Bednarek, mandat zdobyła w okręgu wyborczym nr 2 - Mszczonów, Radziejowice - kandydując z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, członek komisji - Skarg, Wniosków i Petycji oraz Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej
 • -
  Jacek Czubak - mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 - Żyrardów, kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, Przewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej, członek komisji Rewizyjnej oraz Oświaty i Kultury.
 • -
  Krzysztof Dziwisz, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 w Żyrardowie, kandydując z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, Wicestarosta, członek Komisji Oświaty i Kultury, Starosta Powiatu Żyrardowskiego.
 • -
  Stanisław Kaniszewski, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 w Żyrardowie, kandydując z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej i członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 • -
  Andrzej Koźbiał, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 2 Wiskitki, Puszcza Mariańska, kandydując z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, nieetatowy członek Zarządu Powiatu, członek komisji - Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu.
 • -
  Piotr Krawczyk, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 2 Wiskitki, Puszcza Mariańska, kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasza Gmina Wiskitki”, Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, członek komisji - Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Oświaty i Kultury.
 • -
  Dariusz Mitrowski, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 2 Wiskitki, Puszcza Mariańska, kandydując z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Oświaty i Kultury, członek Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
 • -
  Genowefa Milczarek, mandat zdobyła w okręgu wyborczym nr 1 w Żyrardowie, kandydując z Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska , członek Komisji Oświaty i Kultury
 • -
  Stanisław Nalej, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 w Żyrardowie, kandydując z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, etatowy członek Zarządu Powiatu, członek komisji - Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu
 • -
  Michał Ochnicki, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 w Żyrardowie, kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Rosińskiego, Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury, Sekretarz Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • -
  Krzysztof Rdest, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 - Żyrardów, kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Rdesta „Ty jesteś najważniejszy”, Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej, członek komisji - Rewizyjnej oraz Skarg, Wniosków i Petycji.
 • -
  Kazimierz Sadowski, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 3 - Puszcza Mariańska, Wiskitki, kandydując z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
 • -
  Beata Sznajder, mandat zdobyła w okręgu wyborczym nr 2 - Mszczonów, Radziejowice - kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców "Forum Samorządowe" Powiat, członek Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
 • -
  Wojciech Szustakiewicz, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 2 - Mszczonów, Radziejowice - kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców "Forum Samorządowe" Powiat, członek komisji - Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu
 • -
  Andrzej Wilk, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 1 w Żyrardowie, kandydując z Komitetu Wyborczego Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, członek Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
 • -
  Błażej Zawadzki, mandat zdobył w okręgu wyborczym nr 3 - Puszcza Mariańska, Wiskitki, kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Rdesta „Ty jesteś najważniejszy”, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu, Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Oświaty i Kultury

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26