Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Obszar powiatu żyrardowskiego obejmuje pięć jednostek administracji samorządowej - gminę miejską Żyrardów, gminy miejsko-wiejskie Mszczonów i Wiskitki oraz gminy wiejskie Puszcza Mariańska i Radziejowice

  • -

MIASTO ŻYRARDÓW

Miasto Żyrardów leży w odległości 45 km od Warszawy i 90 km od Łodzi. Centralna lokalizacja sprawia, że miasto znajduje się w pobliżu przecięcia najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce. Zabytkowe centrum Żyrardowa jest jedynym w Europie, zachowanym w całości, zespołem urbanistyczno-architektonicznym miasta przemysłowego przełomu XIX i XX wieku. Na osadę fabryczną składa się osiedle murowanych z czerwonej cegły domów dla robotników, dzielnica willowa dla kadry kierowniczej i właścicieli fabryki, a także szereg budynków użyteczności publicznej - kościoły, szkoły, przedszkole, szpital, resursa, dom kultury, a także pralnia i łaźnia miejska. Regularna siatka ulic, dużo zieleni, wyraźny podział na część mieszkaniową oraz przemysłową – to najbardziej charakterystyczne elementy XIX-wiecznego Żyrardowa, stanowiące o rzeczywistym spełnieniu postulatów idealnego miasta przemysłowego przełomu wieków. W gminnej ewidencji zabytków widnieje na ten moment ponad 300 obiektów, a ochroną konserwatorską objęto obszar o powierzchni około 70 ha.

Żyrardów jest siedzibą gminy miejskiej.  Miasto liczy 40 900 mieszkańców, powierzchnia 14,4 km²,  gęstość zaludnienia 2 857 osób/km², data założenia – 1830 r.,  prawa miejskie uzyskało w 1916 r.

Urząd Miasta Żyrardowa
Plac Jana Pawła II nr 1
96-300 Żyrardów
urzad@zyrardow.pl, www.zyrardow.pl

 

***

  • -

MIASTO MSZCZONÓW

jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów. Jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w kraju. Dzięki przeobrażeniom, jakie zaszły w nim w ciągu ostatnich 15 lat zyskał sobie przydomek - „Tygrys Mazowsza”.  Niegdyś rzemieślnicze miasteczko przeistacza się obecnie w prężnie działający ośrodek logistyczno-przemysłowy, silnie rozbudowujący bazę turystyczną. W Mszczonowie zostały wybudowane Termy Mszczonów, czyli kompleks basenowy wykorzystujący wodę geotermalną do celów rekreacyjnych, będący unikatowym darem natury w skali całego kraju. Wielokrotnie w rankingu Centrum Badań Regionalnych Mszczonów był zaliczany do tzw. „Złotej setki” najbardziej przedsiębiorczych miast i gmin w kraju. Kilkakrotnie gmina Mszczonów była klasyfikowana w rankingu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom oraz zdobywała nagrody w konkursie „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”.  W 2007 roku Gmina Mszczonów została laureatem konkursu Teraz Polska, jako pierwsza Gmina w Polsce. Liczy  11573 mieszkańców (6439 miasto i 5134 obszar wiejski). Uzyskał prawa miejskie w1377 roku. 

Urząd Miejski
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
tel.: +48 46 858 28 20
 
 
***
  • -

MIASTO WISKITKI

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1221 r. i dotyczy dzisiejszych Starych Wiskitek. Powstał tam drewniany dwór myśliwski, z którego książęta mazowieccy wyruszali na łowy do pobliskich puszcz: Wiskickiej, Miedniewickiej i Jaktorowskiej. Na zaproszenie książąt polowali tu m.in. Władysław Jagiełło, Jan Olbracht i Zygmunt August. W sąsiedztwie rezydencji książęcej istniał folwark i wieś służebna. W sąsiedniej wsi Kozłowice osiedleni byli łowcy, których zadaniem była opieka nad turami i lasem. Mimo troskliwej opieki królów w 1627 r. padł ostatni tur w Polsce, a tym samym i na świecie. Na pamiątkę tych czasów łeb tura znajduje się do dziś w herbie Wiskitek.

Wiskitki są siedzibą gminy miejsko-wiejskiej położonej na obszarze 150,2 km, którą zamieszkuje 9870 osób.

Urząd Miasta

  ul. Kościuszki 1,

96-315 Wiskitki

tel.: (46) 854 50 10, (46) 856 72 16, (46) 856 72 84, (46) 855 47 58 

e-mail: sekretariat@wiskitki.pl

http://www.wiskitki.pl/

 

  • -

GMINA RADZIEJOWICE

Radziejowice  to wieś nad rzeką Pisią Gągoliną. Powstała w XIV w. wokół drewnianego dworu. Niezwykle interesującym obiektem jest zespół pałacowo-parkowy w Radziejowicach, składający się z pałacu właściwego, połączonego z nim galerią - neogotyckiego zameczku oraz parku krajobrazowego w typie angielskim wg projektu Aleksandra Alphonce. Obecnie pałac w Radziejowicach pełni funkcję Domu Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury, gdzie w stałej ekspozycji można zobaczyć wnętrza pałacowe z pamiątkami po rodzinie Krasińskich oraz wielkim polskim malarzu Józefie Chełmońskim. Odwiedzając Radziejowice warto również zwrócić uwagę na klasycystyczny kościół parafialny wzniesiony w latach 1820-1822, zaprojektowany przez Jakuba Kubickiego. Radziejowice są dziś siedzibą gminy zajmujacej obszar 73 km2 , którą zamieszkuje 5540 osób.

 

Urząd Gminy

ul. Kubickiego 10,

96-325 Radziejowice,

tel.: +48 46 857-71-71, fax: +48 46 857-71-20

e-mail: urzad@radziejowice.pl,  str. int. http://radziejowice.pl/

 

***

  • -

Gmina Puszcza Mariańska

Miejscowość została założona pośród lasów Puszczy Korabiewskiej w 1670 r. przez kleryka Stanisława Krajewskiego, byłego rycerza, który za zasługi wojenne otrzymał nadanie ziem od króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Z zabytków najcenniejszy jest drewniany kościół z 1755 r., obecnie odbudowany po tragicznym pożarze, jaki miał miejsce na początku maja 1993r. Obok kościoła klasztor Marianów z cennymi księgami kościelnymi i świeckimi - obecnie plebania. Odwiedzając Puszczę Mariańską, warto również zwrócić uwagę na dawną szkołę Marianów należącą do zespołu klasztornego z 1782 r. (obecnie Urząd Gminy) oraz drewniany budynek dawnej Szkoły Edukacji Narodowej z XIX w. W letniskowej wsi Olszanka mieszkał, pracował i zmarł malarz Józef Rapacki, autor scen rodzajowych oraz pejzaży mazowieckich. Jego obrazy prezentowane są na monograficznej wystawie w Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie. W Olszance mieszkał również Czesław Tański - malarz - batalista, konstruktor i wynalazca, pionier polskiego szybownictwa. Puszcza Mariańska jest siedzibą gminy położonej na obszarze 143,2 km, którą zamieszkuje 8500 osób.

 

Urząd Gminy

ul. Stanisława Papczyńskiego 1, 
96-330 Puszcza Mariańska
tel.: 0-46/831-81-69, 0-46/831-81-51, faks.: 0-46/831-81-18

urzad@puszcza-marianska.pl,   

http://www.puszcza-marianska.pl/

 

***

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26