Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Powiat żyrardowski, usytuowany na zachodnim skraju województwa mazowieckiego, to obszar interesujący historycznie i kulturowo. Zwiedzanie tego regionu można porównać do ciekawej wędrówki tropem wydarzeń historycznych.

            Warto odwiedzić dawne leśne osady (np. w gminie Puszcza Mariańska), miejscowości o wielowiekowej historii (Mszczonów, Wiskitki, Miedniewice), Żyrardów, w którym przetrwał układ urbanistyczno-architektoniczny.

            Wart zwiedzenia jest także dawny zespół pałacowo-parkowy w Radziejowicach, a także obecnie bardzo zniszczony pałac w  Guzowie. Na terenie powiatu żyrardowskiego są też inne zabytki: świątynie (w Lutkówce, Radziejowicach, Mszczonowie), klasztory (w Puszczy Mariańskiej i Miedniewicach), stare cmentarze różnych wyznań – katolickie, ewangelickie, żydowskie (np. w Wiskitkach, Mszczonowie i Żyrardowie) – i z różnych okresów. Są tu np. groby żołnierskie z czasów I wojny światowej, gdy ziemie polskie znalazły się na linii frontu niemiecko-rosyjskiego. Właśnie w tym czasie (31 stycznia 1915 roku) Niemcy atakując wojska rosyjskie w okolicy pobliskiego Bolimowa  – po raz pierwszy na froncie wschodnim użyli gazów trujących.

            Wiek XX przyniósł wiele dramatycznych wydarzeń. Szczególnie tragiczny był okres II wojny światowej: terror okupantów niemieckich względem całego społeczeństwa polskiego i hitlerowska zbrodnicza eksterminacja ludności żydowskiej.

            Wydarzenia II wojny światowej, okupacja ziem polskich przez Niemców oraz zmiana ustroju kraju po 1945 roku wpłynęły na zupełne przekształcenie dawnych stosunków społecznych, demograficznych, obyczajowych. Władze komunistyczne przeprowadziły reformę rolną i upaństwowiły zakłady przemysłowe: zniknęły ziemiańskie majątki i prywatne przedsiębiorstwa. Pozostały jednak dowody dawnej świetności po rodach Radziejowskich, Krasińskich, Łubieńskich, Sobańskich, ślady po nowatorskich osiągnięciach przemysłowców Karola Augusta Dittricha i Karola Hiellego, prace malarzy Józefa Chełmońskiego czy Józefa Rapackiego

            Powiat żyrardowski był także kolebką wieloetniczności i wielokulturowości regionu - koloniści i pracownicy fabryki żyrardowskiej przybyli m. in. z Niemiec, Austrii i Czech, mieszkający tu przez stulecia Żydzi, a także rosyjscy urzędnicy i wojskowi. W przeszłości w polskich miastach i osadach Mazowsza współistniały obok kościołów katolickich – bożnice, świątynie ewangelickie, cerkwie.

            O charakterze i tempie rozwoju Ziemi Żyrardowskiej zdecydowała najstarsza w Królestwie Polskim droga żelazna - kolej warszawsko-wiedeńska, zbudowana w latach czterdziestych XIX wieku. Przy torach tej kolei istniała już wtedy fabryka lniarska i osada przemysłowa – obecne miasto Żyrardów. Okres największego rozwoju i rozbudowy miejscowości przypada na drugą połowę XIX wieku. Fabryka była wówczas największym i najnowocześniejszym zakładem lniarskim w Europie. Wokół fabryki zbudowano wielki kompleks urbanistyczny: osiedle domów robotniczych, wille dla dyrektorów i kadry kierowniczej, budynki użyteczności publicznej – kościoły, szkoły, przedszkole, szpital, dom kultury. Zrealizowano modelowy projekt idealnego miasta przemysłowego. Dawna osada fabryczna przetrwała do naszych czasów i jest obecnie rewitalizowana.

            W regionie są też liczne miejscowości letniskowe i wypoczynkowe. Już na przełomie XIX i XX wieku wzrosło zainteresowanie walorami klimatycznymi i urokiem leśnych okolic regionów wokół Warszawy. Sprzyjała temu stosunkowo dobra sytuacja ekonomiczna mieszczaństwa i burżuazji warszawskiej, zachęty ówczesnych lekarzy wskazujących na zbawienne skutki leczenia klimatycznego, a także udogodnienia komunikacyjne – możliwość dojazdu na miejsce koleją.

            W miejscowej tradycji i legendzie żywe są dawne opowieści, m. in. o polskim królu Janie III Sobieskim (1674-1696), wybitnym wodzu i polityku. W 1683 roku o pomoc i ratunek przed wojskami tureckimi błagał Jana III austriacki cesarz Leopold I i ówczesny papież Innocenty XI. Na te wezwania Sobieski pospieszył pod Wiedeń, objął naczelne dowództwo nad wojskami stron sprzymierzonych i – przeforsowawszy swój plan strategiczny – 12 września 1683 roku odniósł świetne zwycięstwo. Tak zwana odsiecz wiedeńska odbiła się głośnym echem w całym ówczesnym świecie.

            Wiadomo na pewno, że Jan III zdążał  na odsiecz Wiednia trasą wiodącą przez terytorium obecnego powiatu żyrardowskiego. Wiadomo też, że król bywał w tej okolicy kilkakrotnie: w gościnnej rezydencji krewniaka – biskupa Michała Radziejowskiego – w Radziejowicach, a także w klasztorze w Puszczy Mariańskiej u o. Stanisława Papczyńskiego, sławnego kaznodziei. Jeszcze nie tak dawno pokazywano przyjezdnym drzewo, pod którym król odpoczywał i gdzie w czasie drzemki przyśniło mu się zwycięstwo w bitwie z Turkami.

 • Żyrardów - Plac Jana Pawła II
  Żyrardów - Plac Jana Pawła II
 • Żyrardów - Pałac K. Dittricha, siedziba Muzeum Mazowsza...
  Żyrardów - Pałac K. Dittricha, siedziba Muzeum Mazowsza Zachodniego
 • Żyrardów - kościół p.w. św. Karola Boromeusza
  Żyrardów - kościół p.w. św. Karola Boromeusza
 • Żyrardów - Wille Dyrektorów
  Żyrardów - Wille Dyrektorów
 • Mszczonów - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
  Mszczonów - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela
 • Mszczonów - Ratusz
  Mszczonów - Ratusz
 • Puszcza Mariańska - pomnik króla Jana III Sobieskiego
  Puszcza Mariańska - pomnik króla Jana III Sobieskiego
 • Puszcza Mariańska - kościół p.w. św. Michała Archanioła
  Puszcza Mariańska - kościół p.w. św. Michała Archanioła
 • Radziejowice - Pałac Krasińskich
  Radziejowice - Pałac Krasińskich
 • Radziejowice - Modrzewiowy Dworek
  Radziejowice - Modrzewiowy Dworek
 • Miedniewice - Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej
  Miedniewice - Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej
 • Guzów - Pałac Sobańskich
  Guzów - Pałac Sobańskich (obecnie w remoncie)

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26