Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Kolejne wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

2021.07.02

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował, że na wniosek Starosty Powiatu Żyrardowskiego Ministerstwo ustaliło dla Powiatu Żyrardowskiego kwotę 200.000 zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie w 2021 roku niektórych zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotyczy to między innymi dofinansowania części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne ...

Bank Polski przejmuje fabrykę

Bank Polski przejmuje fabrykę - trochę historii

2021.07.02

Pierwsze lata funkcjonowania fabryki nie były zbyt pomyślne. Podstawową siłę roboczą w owym czasie stanowili pańszczyźniani chłopi z okolicznych wsi. Po uruchomieniu fabryki okazało się, że wymaga ona stałego nadzoru technicznego i modernizacji. Konieczne były inwestycje w nowe maszyny i zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Majstrów i tkaczy sprowadzano z Czech i Niemiec, to z kolei wymagało dalszych inwestycji w infrastrukturę mieszkalną przy fabryce. Ponadto właściciele przez cały czas musieli poszukiwać dostawców surowca i ...

Szczepimy się

Szczepimy się

2021.07.02

„Przypominamy, że w szpitalu żyrardowskim funkcjonuje Punkt Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19. Zachęcamy mieszkańców powiatu, którzy jeszcze tego nie zrobili, by skorzystali z możliwości zaszczepienia. Punkt Szczepień Powszechnych działa w budynku „N” przy ul. Limanowskiego 30 w Żyrardowie (budynek administracji szpitala, pierwszy po prawej za bramą wejściową). Zapisów na szczepienia można dokonać: telefonicznie dzwoniąc pod numer 989 (całodobowa, bezpłatna infolinia), telefonicznie dzwoniąc pod numer 515-410-208 

Starostwo ogłasza nabór

Starostwo ogłasza nabór

2021.07.01

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

  • Podinspektor/Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Inspektor / Główny specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

Więcej informacji na stronie...

ASF wciąż groźne

ASF wciąż groźne

2021.07.01

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną – „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF”. Celem kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości i przypomnienie o podstawowych zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną i które są konieczne w celu zapobiegania tej choroby. Afrykański pomór świń jest szybko szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są świnie oraz dziki. Chorobę charakteryzują ...

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26