Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Mazowiecki Konkurs Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej

Mazowiecki Konkurs Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej

2021.05.21

Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK zaprasza dzieci i młodzież szkolną województwa mazowieckiego do udziału w "Mazowieckim Internetowym Konkursie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej", który organizowany będzie w dniu 29 maja 2021 r. Celem konkursu jest poznawanie przez młodzież wiedzy o pięknie ziemi ojczystej oraz popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako formy aktywnego wypoczynku. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół z województwa mazowieckiego. Zapisy przyjmowane są do dnia 25 maja 2021 r. ....

MWINB poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

MWINB poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie

2021.05.20

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie. Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, 5 lat stażu pracy. Wymagania pożądane: znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego, doświadczenie w pracy w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego, prawo jazdy. Dokumenty należy składać w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie..

Szczepienie przeciw wściekliźnie

Szczepienie przeciw wściekliźnie

2021.05.19

W związku z występowaniem wścieklizny na Mazowszu, w dniach 14 - 21 maja jest prowadzona akcja szczepienia lisów. Szczepienie odbywa się w 16 powiatach, w tym w sąsiadujących z żyrardowskim powiatach: grójeckim i grodziskim. Należy pamiętać, że lis podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Przypominamy też o obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie psów w wieku powyżej 3. miesiąca..

Trwają ćwiczenia RENEGADE - SAREX-21

Trwają ćwiczenia RENEGADE - SAREX-21

2021.05.18

„W dniach 17 – 21 maja br. na terenie województwa mazowieckiego planowane jest uruchomienie syren alarmowych wchodzących w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania. Będzie to trening systemu wczesnego ostrzegania towarzyszący ćwiczeniu RENEGADE– SAREX-21. Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Ponadto emitowane mogą być komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia...

Przedstawiciele Powiatu podczas wyborów nowych władz OSP

Przedstawiciele Powiatu podczas wyborów nowych władz OSP

2021.05.17

W dniu 15 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, które miało miejsce w sali widowiskowej miejskiego Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Rdest, Radny Powiatu Żyrardowskiego Piotr Krawczyk oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji. Dotychczasowy Prezes Andrzej Oklesiński otworzył Zebranie i przedstawił informacje o działalności jednostki w 2020 roku...

 

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.26