Treść strony

Obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Żyrardowskiego

4 kwietnia o godz. 13.00 odbyła się XXXVIII Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Transmisja z obrad dostępna pod linkiem poniżej:


Transmisja z obrad w eSesja.tv

Informacja dla NGO

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania:

 1. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, że szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich;
 2. Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin);

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Żyrardowskiego. Każda z organizacji może zgłosić maksymalnie po jednej osobie do każdej z komisji. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej z podaniem:

 1. nazwy konkursu, którego zgłoszenie dotyczy;
 2. nazwy organizacji zgłaszającej;
 3. imienia i nazwiska osoby delegowanej do pracy w komisji;
 4. podpisu osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia w imieniu organizacji pozarządowej.

W komisjach nie mogą zasiadać przedstawiciele organizacji ubiegających się o dofinansowanie w ramach któregokolwiek z konkursów.

Członkostwo w komisji jest nieodpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11 kwietnia 2022 roku do godziny 10.00 w Sekretariacie Starostwa (II piętro). Decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu.

W przypadku, gdy do pracy w którejkolwiek z komisji zgłoszonych zostanie więcej niż dwóch kandydatów organizacji pozarządowych, w skład tej komisji powołuje się przedstawicieli dwóch organizacji, które najwcześniej zgłosiły swoich kandydatów.

Życzenia

Życzenia na Swięta Wielkiej Nocyskaładają Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof dziwisz i Przewodniczący rady Powiatu Żyrardowskiego Klaudiusz Stusiński

 • data: 2022-04-12
 • Życzenia
 • data: 2022-04-15

Informacja o otwarciu ofert

Niniejszym zawiadamia się, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań pod nazwą

 • Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,
 • Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin).

nastąpi 20 kwietnia 2022 roku o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, II piętro pok. nr 206.

SOSW w przebudowie

Dwie kondygnacje budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żyrardowie są do dyspozycji uczniów tej placówki. W zeszłym tygodniu zakończył się kolejny etap wielomilionowego projektu na przebudowę budynku szkoły.

Od 16 marca uczniowie mogą korzystać z nowych sal dydaktycznych i rekreacyjnych mieszczących się na parterze i pierwszym piętrze SOSW w Żyrardowie. „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego” bo taki tytuł ma projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, sukcesywnie przechodzi do dalszych etapów założonych w harmonogramie. W tym miejscu należy przypomnieć, że ponad 5,2 mln złotych przeznaczonych na ten cel, to środki z Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej, natomiast ponad 50% kosztów ponosi powiat ze środków własnych.

Nowe sale dydaktyczne oraz te służące rekreacji to krok milowy, jaki Powiat Żyrardowski zrobił w zakresie inwestycji w oświatę. Komfort i uśmiech najmłodszych mieszkańców naszego powiatu, to najlepszy dowód świadczący o słuszności naszych działań. Jestem również dumny ze skuteczności działania naszego urzędu. Pozyskane ponad 5,2 miliona złotych świadczą o sprawności i wysokim poziomie organizacji prac projektowych, które pozwoliły na rozpoczęcie pierwszego w historii naszego ośrodka remontu  – powiedział Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz

Wykonawca prac wywiązuje się z założeń harmonogramu prac. Nad poprawnością działań czuwa Wydział Inwestycji oraz Wydział Oświaty. Dzięki temu uczniowie mogli przeprowadzić się ze starej szkoły do wyremontowanych pomieszczeń internatu. Oficjalnie od 17 marca rozpoczął się kolejny etap inwestycji. Drugi wykonawca będzie zajmował się wykończeniem prac związanych z nawierzchnią boiska i placu zabaw. Będzie również porządkował teren wokół ośrodka.

Zakres prac jest obszerny do ich zakończenia pozostało jeszcze dużo punktów do zrealizowania. Jednym z elementów na który oczekują wszyscy uczniowie oraz kadra kierownicza, jest winda dla osób niepełnosprawnych. Ma zostać zainstalowana w internacie, co znacznie ułatwi funkcjonowanie w SOSW. Już teraz można zauważyć wyłaniający się obraz pięknego i nowoczesnego budynku SOSW.

Jedna z najważniejszych inwestycji dla Powiatu Żyrardowskiego zakończy się w 2022 roku. Po tym czasie do dyspozycji dzieci, nauczycieli i wychowawców będą odnowione i w pełni wyposażone pomieszczenia szkoły i internatu, a także nowoczesne boisko z placem zabaw.

 • data: 2022-04-13
 • Remont SOSW
 • Remont SOSW

Razem dla szpitala

To początek, szeroko zakrojonej przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego, rewitalizacji infrastruktury żyrardowskiego szpitala. Ponad 30 milionów złotych to kwota, jaka zostanie przeznaczona na realizację poszczególnych etapów prac. Wszystko z myślą o poprawie poziomu świadczonych usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu.

Szpital żyrardowski to jedno z najważniejszych miejsc w całym powiecie. Blisko 80 tysięcy mieszkańców szuka tutaj pomocy w przypadku pogorszenia stanu stanu zdrowia. Mieszkańcy każdej z pięciu gmin wchodzących w skład powiatu mogą liczyć na serce i oddanie personelu szpitalnego.

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zdecydował o konieczności przeprowadzenia wielomilionowej inwestycji, dzięki której standard oraz komfort świadczonych usług znacznie się podwyższy. Pierwszy etap wspomnianej inwestycji realizowana będzie termomodernizacja 2 budynków - pawilonów „A” i „B”. Zarząd Powiatu pozyskał na ten cel około 10 mln zł. Niestety wzrost cen w sektorze budowlanym spowodował, że aby rozpocząć prace Powiat potrzebował aż 2,3 mln zł dodatkowych środków.

Dlatego Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz zwrócił się do 5 gmin z terenu powiatu z prośbą o wsparcie finansowe. Dotychczas na apel Starosty pozytywnie odpowiedzieli Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz Burmistrz Wiskitek Rafał Mitura.

Jesteśmy bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy Prezydentowi Żyrardowa oraz Burmistrzowi Wiskitek za współpracę i pomoc szpitalowi. Bardzo dziękujemy Radnym Żyrardowa i Wiskitek za wsparcie i jednomyślne głosowania w sprawie przekazania łącznie 1,4 mln zł. Taki gest pokazuje, że jesteśmy dobrymi samorządowymi partnerami. To bardzo dobrze, że potrafimy się wspierać w potrzebie w tych trudnych czasach – powiedział Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz

Radni obydwu gmin podjęli w ubiegłym tygodniu uchwały o przekazaniu na szpital po 700 tys. zł. To bardzo ważny gest, pokazujący że współpraca zwłaszcza przy realizacji inwestycji w szpital powiatowy, jest jednocześnie poczuciem odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców swojego samorządu.

 • data: 2022-04-14
 • Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji Szpitala
 • Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji Szpitala
 • Podpisanie umowy na wykonanie modernizacji Szpitala
 • data: 2022-04-14

Informacja

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Żyrardowie w dn. 15 kwietnia ( Wielki Piątek ) będzie czynne do godziny 13.00, natomiast kasa Starostwa będzie czynna do godziny 12.30.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Pomoc dla Ukrainy

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie zebrała dary dla Uchodźców z Ukrainy. Są to m.in. koce, poduszki, kołdry oraz karimaty.

Bardzo dziękujemy Strażakom, Radnym Gminy Puszcza Mariańska oraz Wszystkim Mieszkańcom za tak duże zaangażowanie i działanie na rzecz potrzebujących. Cieszymy się, że możemy na Was liczyć.

Link no materiału filmowego

 • data: 2022-04-21
 • OSP Michałów pomaga Ukrainie

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I

Powiat Żyrardowski – działając poprzez Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie – ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów - Etap I”.

W ramach Etapu I przewiduje się rozbudowę odcinka drogi od km 2+865,00 (granica Miasta Żyrardowa) do km 1+750,00 (skrzyżowanie z ul. Działkową w m. Działki).

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, a także ze środków Miasta i Gminy Wiskitki.

Link do dokumentów zamówienia: https://www.pzd-zyrardow.pl/35,zamowienia-publiczne-dla-ktorych-stosuje-sie-ustawe-prawo-zamowien-publicznych

 • data: 2022-04-21
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki - Działki - Żyrardów

Gratulacje dla Julki

W Zespole Szkół Nr 2 w Żyrardowie odbył się uroczysty apel, na którym Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz pogratulował uczennicy klasy sportowej Julii Mońce powołania do kadry Polski kobiet U-15 na konsultację szkoleniową. Wśród zaproszonych gości znalazł się Prezes Akademii Piłkarskiej Żyrardowianka Żyrardów Pan Daniel Jędrzejewski, wiceprezes i trener Julii Pan Paweł Małecki oraz jej mama - Pani Monika Łopaciuk. Wręczono kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki. W ten sposób Starosta uhonorował niewątpliwy sukces naszej uczennicy. Spotkanie zwieńczył efektowny pokaz młodych sportowców.

 • data: 2022-04-21
 • Gratulacje dla Julki
 • Gratulacje dla Julki
 • Gratulacje dla Julki
 • Gratulacje dla Julki
 • Gratulacje dla Julki
 • Gratulacje dla Julki

Praktyki w Portugalii!

Edukacja to najważniejszy proces w rozwoju społeczeństwa. Bez niej nie powstałyby wspaniałe dzieła sztuki, czy imponujące budowle architektoniczne. Jednym z czynników pobudzających do zdobywania wiedzy, jest wymiana poglądów z innymi. Erazmus to drzwi do nauki z całego świata dla uczniów z Powiatu Żyrardowskiego.

Braga, miasto w północnej Portugali, posiadające dwudziesto wiekową historię, gościło uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie. To właśnie tam, młodzi przedstawiciele naszego regionu odbywali staż zawodowy. Przez trzy tygodnie każda z utworzonych na miejscu grup – po ośmiu uczniów każda - odbyła tak zwane mobilności. W trakcie których pod okiem opiekuna doskonalili swoją wiedzę praktyczną.

Podróże kształcą, to przysłowie znane każdemu z nas. Kiedy zestawimy z podróżami program Erazmus, możemy jasno stwierdzić, że jest to wymiana wiedzy, poglądów i nawiązywanie nowych przyjaźni. Jest mi ogromnie miło, że nasi uczniowie wyjeżdżają na zagraniczne staże. To ogromna wartość dodana dla naszego powiatu, ponieważ dzięki temu w przyszłości będziemy mieli wykwalifikowanych specjalistów w wielu dziedzinach z wiedzą ugruntowaną na poziomie międzynarodowym – powiedział Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz

Projekt trwał 2 lata, od 2019 roku do 2021, jednak pandemia spowodowała jego wydłużenie do czerwca 2022 roku. Cele jakie uczniowie mieli do osiągnięci poprzez udział projekcie to przede wszystkim zdobycie doświadczenia zawodowego i kluczowych umiejętności zawodowych, społecznych i językowych (językiem stażu był język angielski). Uczniowie doskonalili umiejętności współpracy w grupie międzynarodowej, co w znaczny sposób przekładało się na rozwijanie autoprezentacji oraz polepszenie komunikacji. W grupach znajdowali się uczniowie z innych krajów np. z Chorwacji, Czech, Słowacji, Słowenii czy Turcji.  Była to również niesamowita okazja do zapoznania się z kulturą portugalską i życiem codziennym mieszkańców tego ciekawego kraju.

Powiat Żyrardowski, będzie zawsze wspierał takie projekty. Inwestycja w edukację młodzieży to podstawa rozwoju społeczeństwa – dodał Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz

Staż zawodowy w innym kraju niesie za sobą wiele pozytywnych doświadczeń. Uczestnicy z powiatu żyrardowskiego poznali zasady organizacji pracy w innym kraju (staż u pracodawcy zagranicznego). Nabyli postawy przedsiębiorczości, poczucia własnej wartości, otwartości, mobilności, umiejętności pracy w grupie, radzenie sobie ze stresem, motywacji do nauki, poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.

 • data: 2022-04-22
 • Praktyki w Porugalii
 • Praktyki w Portugalii
 • Praktyki w Portugalii

W Młodeku „Wiosenne czary mary”

W piątek 22 kwietnia w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. "Wiosenne czary mary". Nagrody w imieniu Zarządu Powiatu Żyrardowskiego wręczył Pan Stanisław Nalej. Na konkurs zgłoszono 158 prac z  13 placówek oświatowo - wychowawczych z powiatu żyrardowskiego.

Pracę oceniała Komisja plastyczna w składzie: Bożena Liszewska – dyrektor Mł. D. K. w Żyrardowie, plastyk, Zbigniew Kołaczek – artysta plastyk i Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel zajęć plastyczno-terapeutycznych w Młodzieżowym Domu Kultury.

Poniżej protokół z rozstrzygnięcia konkursu.

 • W Młodeku „Wiosenne czary mary”
 • W Młodeku „Wiosenne czary mary”
 • W Młodeku „Wiosenne czary mary”
 • W Młodeku „Wiosenne czary mary”
 • W Młodeku „Wiosenne czary mary”
 • W Młodeku „Wiosenne czary mary”

Szkolenia dla zarządzających transportem

Główny Inspektor Transportu Drogowego zaprasza przewoźników drogowych i osoby zarządzające transportem do udziału w szkoleniu z zakresu pozyskiwania swoich danych z rejestru KREPTD. Temat szkolenia to: „Ogólne informacje o KREPTD oraz praktyczne ich pozyskiwanie przez przewoźników oraz zarządzających transportem”.

Szkolenie jest bezpłatne i kierowane wyłącznie do przedsiębiorców oraz osób zarządzających transportem posiadających profil zaufany (ePUAP). Informacje o tym jak założyć profil zaufany ePUAP znajdziecie na: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

Szkolenia online odbędą się według poniższego harmonogramu.

05.05.2022 r. godz. 12:00 – zgłoszenie do dnia 03.05.2022 r.

10.05.2022 r. godz. 10:00 – zgłoszenie do dnia 08.05.2022 r.

19.05.2022 r. godz. 14:00 – zgłoszenie do dnia 17.05.2022 r.

24.05.2022 r. godz. 10:00 – zgłoszenie do dnia 22.05.2022 r.

Przewidywany czas szkolenia około 1 h.

Link do spotkania zostanie przesłany najpóźniej w dniu szkolenia na adres email podany w zgłoszeniu.

Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres email: pomoc.kreptd@gitd.gov.pl

W tytule zgłoszenia prosimy o podanie tematu szkolenia i wskazanie jednego wybranego terminu

 • Szkolenie

Informacja dla właścicieli lasów

Uprzejmie informujemy, iż właściciele lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla których zostały opracowane Uproszczone Plany Urządzania Lasu (tj.: Gmina Mszczonów, Gmina Radziejowice, Gmina Puszcza Mariańska, Gmina Wiskitki, Gmina Żyrardów), w celu wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących ich własność ( czyszczenia, pielęgnacje, trzebieże, rębnie) powinny się kontaktować:

- w przypadku gminy Mszczonów, Radziejowice - z Panem Sebastianem Jaroszem, Podinspektorem ds. nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, II piętro pok.204, nr tel.46 856 61 64,  e-mail: s.jarosz@powiat-zyrardowski.pl.

- w przypadku gminy Puszcza Mariańska, Wiskitki, Żyrardów - z Panem Januszem Prządką tel. 697-321-114.

W sytuacji opracowania uproszczonych planów urządzania lasów właściciele nie muszą składać do Starosty Powiatu Żyrardowskiego wniosku o ustalenie zadań dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, dla których nie ma opracowanych uproszczonych planów urządzania lasu.

Za nami konkurs języka niemieckiego „Jeder gegen Jeden”

W dniu 22 kwietnia 2022 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie odbył się VII Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego, którego szkoła jest organizatorem.
 
Honorowy Patronat nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz, Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Ambasada Niemiec w Warszawie, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży oraz Instytut Austriacki w Warszawie.
Koordynatorką konkursu była Pani Anna Kamińska Woźniak – nauczycielka języka niemieckiego.
 
Do konkursu przystąpiły dwuosobowe delegacje z 12 szkół podstawowych wraz opiekunami.
Każda z delegacji uczestniczących w konkursie musiała odpowiedzieć na serię pięciu pytań. Do finału mogło przejść tylko 5 szkół. Po podsumowaniu I części jej zwycięzcy rozpoczęli swoje zmagania w finale, według reguł popularnego programu „Jeden z Dziesięciu”.
Podczas konkursu odbyły się występy artystyczne oparte na niemieckojęzycznych utworach oraz krótkie przedstawienie w języku niemieckim przygotowane przez uczniów szkoły.
Nagrodę specjalną w konkursie ufundowała Pierwsza Dama, Pani Agata Kornhauser-Duda.
 
W konkursie zwyciężyli:
I miejsce: Adam Leśniewski, Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie;
II miejsce: Hanna Płaza, Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie;
III miejsce: Julia Nawrocka, Szkoła Podstawowa w Korytowie
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów. 
 • data: 2022-04-28
 • Plakat konkursu "Jeder Gagen Jeden"
 • Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz
 • Organizatorzy i patroni konkursu z laureatami
 • Zwycięzcy konkursu
 • data: 2022-04-28

Powiatowy finał „Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym"

25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 3 w Żyrardowie odbył się powiatowy finał Turnieju „Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”.

W wydarzeniu uczestniczyła delegacja ze Starostwa Powiatowego w Żyrardowie: Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego Stanisław Nalej  oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych Paweł Myszkowski, którzy wręczyli zwycięzcom nagrody i pogratulowali wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konkurs został zorganizowany przez Policję we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty i Polskim Związkiem Motorowym.

Uczestnicy rozwiązywali  dwa testy  przygotowane przez Komendę Powiatową Policji w Żyrardowie- test teoretyczny dotyczący zasad i przepisów o ruchu pieszych, rowerzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym składający się z 25 pytań oraz test – skrzyżowania składający się z 10 zadań polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu przez skrzyżowanie.

 Turniej zorganizowany został w dwóch grupach: grupa I uczniowie klas IV – VI i grupa II uczniowie klas VII – VIII. Do turnieju zgłosiły się drużyny czteroosobowe (Grupa I) i trzyosobowe (grupa II) reprezentujące Żyrardowskie placówki:

Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica,

Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Reja,

Szkołę Podstawową Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej,

Szkołę Podstawową Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza.

W kategorii szkół podstawowych Grupa I zwyciężyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 7 w składzie osobowym:

-Antonina Kowalczyk

-Weronika Grabowska

-Paweł Miastowski

-Filip Mężyński

 W kategorii szkół podstawowych Grupa II zwyciężyła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową Nr 3 w składzie osobowym:

-Lidia Chyziak

-Bartosz Regulski

-Aleks Wojtkowski

 Indywidualnie zwyciężyli w kategorii szkół podstawowych:

Grupa I – Weronika Grabowska

Grupa II – Aleks Wojtkowski

 

 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!

 

 

 • DSC_0259
 • DSC_0254
 • DSC_0236
 • DSC_0312
 • DSC_0308
 • DSC_0299

Uczniowie z ZS1 będą mieć nowe praktyki

We wtorek 27 kwietnia, w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie uroczyście podpisano umowę partnerską pomiędzy Polmos Żyrardów Spółką z o.o., a Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele spółki, władz samorządowych oraz społeczność szkolna Elektryka:

-Dyrektor Generalny Polmos Żyrardów Jan Filoch;

-Dyrektor Polmos Żyrardów Małgorzata Gwiazda;

-Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz;

-Dyrektor ZS1 Barbara Gruchal;

-Wicedyrektor ZS1 Marzena Szustakowska;

-Anna Smolarek Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki ;

-Krzysztof Rdest Członek Zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

 

Podpisanie współpracy z Polmosem jest dla wychowanków Elektryka szansą na poszerzenie swojej wiedzy i rozwój zainteresowań.

Destylarnia w Polmosie jest związana z integralną częścią Żyrardowa od 1910 roku. Przez 112 lat wykształciła specjalistów z dziedzin technicznych, mechanicznych, elektrycznych, elektroenergetycznych.

 

Jednym z głównych celów współpracy jest umożliwienie podopiecznym szkoły nabrania praktycznego doświadczenia.

Praktykanci będą mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą firmy, rozwinięcia umiejętności eksploatacji, serwisu maszyn oraz pracy na odpowiednim dla profilu stanowisku.

Dyrektor Generalny Polmosu podkreślił, że w dzisiejszych czasach na rynku ciężko znaleźć dobrych specjalistów i wierzy, że praktyki przyciągną do firmy doświadczonych pracowników.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Kalendarium

Kalendarz

«styczeń 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki