Treść strony

Wydział Rozwoju i Budownictwa

Wydziałem kieruje Dyrektor Ewa Mitrowska

 Pok. nr 112, I piętro

Tel. (0 46) 856-61-59

Telefony:

46 856 61 54 - obsługa Miasta Żyrardowa

46 856 61 45 - obsługa Gminyi Miasta Mszczonów

46 856 61 27 - obsługa Gminy Radziejowice

46 856 61 42 - obsługa Gminy Puszcza Mariańska

46 856 61 59 - obsługa Gminy i Miasta Wiskitki

46 856 61 36 – Inwestycje

 

Składanie wniosków w kancelarii Starostwa pok. 102  na I piętrze codziennie w godzinach:

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek:          8:00 – 16:00
środa:           8:00 – 17:00
czwartek:      8:00 – 16:00
piątek:           8:00 – 15:00

 

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników Wydziału Rozwoju i Budownictwa:

poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek:          8:00 – 16:00
środa:           8:00 – 17:00
        czwartek:      dzień wewnętrzny
piątek:           8:00 – 15:00

 

w pokojach nr 103, 112 – 115 na I piętrze

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,
 • propagowanie nowych technologii budowlanych i energooszczędnych,
 • prowadzenie ujednoliconych rejestrów, wniosków o pozwolenia na budowę, rejestrów pozwoleń na budowę oraz dzienników budowy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania pozwoleń na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie spraw związanych z rozbiórką obiektów budowlanych,
 • uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,
 • prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stwierdzenia samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali, zaświadczeń VAT i do dodatków mieszkaniowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie określonym właściwymi przepisami,
 • udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych,
 • współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez powiat,
 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji przyjętych do realizacji,
 • przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, trybów przetargów na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanych dla planowanych inwestycji i dostaw oraz na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnych (warunki uzgodnienia pozwolenia),
 • przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,
 • nadzór nad prowadzonymi przez Powiat inwestycjami i remontami z wyjątkiem drogowych, proponowanie kandydatów na inspektorów branżowych i nadzorowanie ich pracy,
 • przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji,
 • przeprowadzanie komisyjnych kontroli stanu technicznego obiektów i ustalanie potrzeb remontowych,
 • wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich na prace remontowe w remontach nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • rozliczanie finansowe inwestycji,
 • przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania,
 • opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • udział w przetargach,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (badanie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji zadań inwestycyjno-remontowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi.

 

Kalendarium

Kalendarz

«listopad 2023»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki