Treść strony

Wydział Rozwoju i Budownictwa

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Budownictwa - Ewa Mitrowska

tel. 46 856 61 59
pokój 112
1 piętro

Telefony:

 • 46 856 61 54 - obsługa Miasta Żyrardowa
 • 46 856 61 45 - obsługa Gminy Miasta Mszczonów
 • 46 856 61 42 - obsługa Gminy Radziejowice
 • 46 856 61 42 - obsługa Gminy Puszcza Mariańska
 • 46 856 61 59 - obsługa Gminy i Miasta Wiskitki

Składanie wniosków w kancelarii Starostwa pok. 102 na 1 piętrze - codziennie w godzinach:
poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 8:00 – 17:00
czwartek: 8:00 – 16:00
piątek: 8:00 – 15:00

Przyjęcia Interesantów przez pracowników Wydziału Rozwoju i Budownictwa, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w godzinach:
poniedziałek: 8:00 – 16:00
wtorek: 8:00 – 16:00
środa: 8:00 – 17:00
czwartek: Każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w wydziale – bez przyjęć Interesantów.
piątek: 8:00 – 15:00
w pokojach nr 103, 112 – 115 na 1 piętrze

Wydział Rozwoju i Budownictwa nie udziela porad prawnych, a dokonuje interpretacji przepisów prawa wyłącznie w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, co ma miejsce w rozstrzygnięciu kończącym się wydaniem określonego aktu prawnego. 

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:

 • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
 • realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonywaniu robót budowlanych,
 • propagowanie nowych technologii budowlanych i energooszczędnych,
 • prowadzenie ujednoliconych rejestrów, wniosków o pozwolenia na budowę, rejestrów pozwoleń na budowę oraz dzienników budowy,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie udzielania pozwoleń na budowę,
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • prowadzenie spraw związanych z rozbiórką obiektów budowlanych,
 • uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,
 • prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i gmin,
 • wydawanie zaświadczeń dotyczących stwierdzenia samodzielności lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali, zaświadczeń VAT i do dodatków mieszkaniowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie określonym właściwymi przepisami,
 • udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych,
 • współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wydziałem Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez powiat,
 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji przyjętych do realizacji,
 • przygotowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, trybów przetargów na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanych dla planowanych inwestycji i dostaw oraz na wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnych (warunki uzgodnienia pozwolenia),
 • przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami,
 • nadzór nad prowadzonymi przez Powiat inwestycjami i remontami z wyjątkiem drogowych, proponowanie kandydatów na inspektorów branżowych i nadzorowanie ich pracy,
 • przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji,
 • przeprowadzanie komisyjnych kontroli stanu technicznego obiektów i ustalanie potrzeb remontowych,
 • wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich na prace remontowe w remontach nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • rozliczanie finansowe inwestycji,
 • przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania,
 • opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • udział w przetargach,
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (badanie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców,
 • prowadzenie stosownej dokumentacji zadań inwestycyjno-remontowych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi aktami prawnymi.

 

Kalendarium

Kalendarz

«styczeń 2024»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Planowane wydarzenia:

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Banery

Banery

Zarząd Powiatu

Stopka

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
NIP: 838-16-10-589
REGON: 750151250

Godziny pracy urzędu:

Dzień Godzina
poniedziałek:  8.00 - 16.00
wtorek:  8.00 - 16.00
środa:  8.00 - 17.00
czwartek:  8.00 - 16.00
piątek:  8.00 - 15.00

 

Kontakt telefoniczny:

Dział
Numer tel
Centrala telefoniczna  +48 46 856 61 00
Biuro obsługi – kancelaria  +48 46 856 61 65
Sekretariat Zarządu  +48 46 856 61 22
Biuro Rady  +48 46 856 61 51

 

E-mail:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Inspektor Ochrony Danych Joanna Trusińska

tel.: 22 350 01 40, iod@powiat-zyrardowski.pl

Nasz powiat

 • mapa powiatu żyrardowskiego
 • Żyrardów
 • Mszczonów
 • Puszcza Mariańska
 • Radziejowice
 • Wiskitki