Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Bank Polski przejmuje fabrykę

Pierwsze lata funkcjonowania fabryki nie były zbyt pomyślne. Podstawową siłę roboczą w owym czasie stanowili pańszczyźniani chłopi z okolicznych wsi. Po uruchomieniu fabryki okazało się, że wymaga ona stałego nadzoru technicznego i modernizacji. Konieczne były inwestycje w nowe maszyny i zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Majstrów i tkaczy sprowadzano z Czech i Niemiec, to z kolei wymagało dalszych inwestycji w infrastrukturę mieszkalną przy fabryce. Ponadto właściciele przez cały czas musieli poszukiwać dostawców odpowiedniego surowca i rynków zbytu.

Z tych powodów fabryka nie przynosiła właścicielom odpowiednich dochodów. Bank Polski odmówił dalszego kredytu spółce „Karol Scholtz i współka”. Brak płynności finansowej doprowadził w konsekwencji do upadku fabryki z powodu coraz większego zadłużenia. W roku 1847 Bank Polski celem zabezpieczenia udzielonych spółce kapitałów przejął fabrykę pod swój zarząd i wykupił od spółki, stając się jej właścicielem.

Niepowodzenia w pierwszych latach działalności fabryki były spowodowane: brakiem odpowiedniego doświadczenia założycieli przedsiębiorstwa w części technicznej i organizacyjnej funkcjonowania fabryki. Wysokimi kosztami budowy oraz zakupu, stałej modernizacji i wymiany maszyn. Brakiem doświadczenia w poszukiwaniu rynków zbytu oraz potrzebą dużych inwestycji w zabudowania fabryczne i mieszkalne dla sprowadzonych z zagranicy robotników.

Niekorzystna sytuacja finansowa fabryki nie odbiła się na szczęście na jakości towarów, która już w tym czasie była znakomita i doceniana na wystawach krajowych i zagranicznych. Bank po przejęciu zarządzania zakładami rozpoczął proces ich restrukturyzacji, aby odzyskać zainwestowane pieniądze. Zorganizowano sieć punktów sprzedaży w kraju i za granicą. Otwarto sklepy fabryczne m.in. w Warszawie, Częstochowie i Żyrardowie. Te starania dały rezultaty, dług fabryki wobec Banku spadł, głównie dzięki sprzedaży zalegających w magazynach towarów.

W tym okresie działalności fabryki zatrudnienie wahało się od 300 do 800 robotników. Największe zatrudnienie przydało na rok 1842, po którym to systematycznie malało, aż do 400 pracowników w 1847 r. Załoga fabryki składała się głównie z miejscowej ludności z pobliskich miast (Wiskitek, Mszczonowa) i wsi (Kozłowic, Guzowa i Rudy) oraz tkaczy sprowadzanych z Czech i Słowacji. Natomiast osada fabryczna liczyła w tym czasie od ok. 1500 mieszkańców w 1833 r. do ok. 5000 w latach 50. XIX w.

  • Panorama Żyrardowa
  • Widok tkalni

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25