Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Konkurs dla uczniów z powiatu żyrardowskiego

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Krzysztof Dziwisz i Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie mł. insp. Edyta Marczewska, obejmujący patronat nad konkursem, zapraszają uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych z terenu powiatu żyrardowskiego do udziału w „Powiatowym konkursie na hasło, motto, wierszyk o zasadach bezpieczeństwa jakie należy stosować aby nie dać się oszukać”. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Żyrardowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie.

Celem konkursu jest wyłonienie autora najciekawszej pracy literackiej, której główną ideę stanowi wybór odpowiedniej treści dotyczącej ostrzegania przed oszustwami finansowymi. Wyróżnione prace zostaną wykorzystane w broszurach informacyjnych, które następnie trafią do mieszkańców powiatu.

Treść prac konkursowych powinna promować bezpieczne transakcje finansowe, podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas prowadzenia rozmów telefonicznych z nieznanymi osobami, jak i kreować przyjazny wizerunek Policji oraz cechować się niepowtarzalnym i oryginalnym pomysłem itp.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę, której jest autorem. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę z danymi: imię i nazwisko autora, określenie klasy i nazwy szkoły, adres i telefon kontaktowy, e - mail.

Uczestnicy składać mogą wykonane przez siebie prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu, który znajduje się poniżej, na adres: Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie ul. Chopina 4-696-300 Żyrardów w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 roku, decyduje data stempla pocztowego na opakowaniu (kopercie), lub w sposób mailowy, na adres: prasowy.kppzyrardow@ra.policja.gov.pl

Prace konkursowe zostaną poddane ocenie Jury w terminie do dnia 17 września 2021 roku. Ogłoszenie oraz uroczyste wręczenie nagród autorom zwycięskich oraz wyróżnionych prac nastąpi w terminie do 31 września 2021 roku. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie i e- mailowo powiadomieni o wynikach oraz terminie (sposobie) wręczenia nagród.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!!

Bezpieczeństwo to nasza Wspólna sprawa.

  • Konkurs

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25