Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Trochę historii - Henryk Łubieński

Henryk Łubieński (1793–1883) urodził się w Pradze Czeskiej, był  piątym synem Feliksa i Tekli z Bielińskich, bratem Tomasza, Piotra, Jana, Tadeusza i Józefa. Najstarszym z braci był Franciszek. Henryk miał również trzy siostry; Różę Sobańską, Maria Skarżyńską oraz Paulinę Morawską. Ukończył Szkołę Prawa w Warszawie, którą założył jego ojciec w 1808 roku. Następnie podjął studia w Paryżu. Henryk był gorącym zwolennikiem Napoleona. Po zakończeniu Kongresu Wiedeńskiego powrócił do Polski. W 1818 roku wziął ślub z Ireną Potocką, wnuczką Szczęsnego Potockiego. Za posag żony kupił od brata Franciszka, Kazimierzę Wielką w województwie małopolskim, tam osiadł na pewien czas i zajął się rolnictwem.

Henryk Łubieński znany jest głównie jako działacz gospodarczy i przemysłowiec. Nie stronił jednak od działalności politycznej i społecznej, brał czynny udział w życiu politycznym jako rzeczywisty radca stanu. Działalność polityczną rozpoczął w 1822 roku jako członek Rady Wojewódzkiej Krakowskiej. W 1825 roku został posłem na Sejm Królestwa Polskiego, gdzie pracował jako członek Komisji Skarbowej. Jego inicjatywy polityczne i ekonomiczne wniosły znaczący wkład w rozwój gospodarczy Królestwa. Był współzałożycielem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskim oraz jednym z organizatorów Banku Polskiego. Henryk Łubieński stał się jednym z najbogatszych właścicieli ziemskich i przedsiębiorców na ziemiach polskich. Posiadał liczne majątki: Częstocice, Guzów, Kazimierz, Ostrowiec, Lubartów i inne. Po upadku powstania listopadowego zamieszkał w Warszawie i kontynuował działalność gospodarczą. Od 1828 roku Henry Łubieński pełnił funkcję dyrektora połączonych wydziałów przemysłu i handlu Banku Polskiego a w latach  1832–1842 był jego wiceprezesem. W czasie pełnienia funkcji wiceprezesa Banku Polskiego założył spółkę „Karol Scholtz i Współka” jej celem było uruchomienie pierwszej w Polsce fabryki wyrobów lnianych na terenach Rudy Guzowskiej. Od roku 1831, już po upadku Powstania Listopadowego, Bank Polski realizował wielki plan inwestycyjny, którego celem była odbudowa i uprzemysłowienie Królestwa Polskiego. Bank udzielał zaliczek finansowych Towarzystwom Kredytowym, które powstawały by realizować różne inwestycje. Osobiste zaangażowanie Henryka Łubieńskiego w rozmaite przedsięwzięcia gospodarcze sprawiło, że pojawiło się wiele głosów krytyki. W 1827 roku  Henryk  Łubieński  był  posiadaczem  jedynie dóbr guzowskich a w latach czterdziestych należał już do najbogatszych przemysłowców i właścicieli ziemskich w Królestwie Polskim. Po dymisji z funkcji wiceprezesa Banku Polskiego w 1842 roku władze carskie wytoczyły Henrykowi Łubieńskiemu proces o nadużycia. Według uzasadnienia oskarżenia, Łubieński zbyt ,,umiejętnie’’ łączył stanowisko wiceprezesa w Banku Polskim z interesami osobistymi. Proces zakończył się w 1848 roku. Za nadużycia Henryk Łubieński został skazany na karę czterech lat więzienia oraz na pokrycie strat finansowych poniesionych przez Bank. Karę więzienia zamieniono Łubieńskiemu na zesłanie do Kurska, a pokrycie strat Banku Polskiego pochłonęło cały jego majątek. Po powrocie do Polski Henryk Łubieński wspierał w kraju instytucje oświatowe i kulturalne, był jednym z założycieli Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Zmarł w 1883 roku w Warszawie. Został pochowany w Wiskitkach.

  • Henryk Łubieński
  • Pałac w Guzowie

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25