Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

ASF wciąż groźne

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną – „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF”. Celem kampanii informacyjnej jest podniesienie świadomości i przypomnienie o podstawowych zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, i które są konieczne w celu zapobiegania tej choroby.

Afrykański pomór świń jest szybko szerzącą się, zakaźną chorobą wirusową, na którą podatne są świnie oraz dziki. Chorobę charakteryzują objawy w postaci wysokiej gorączki zwierząt, znacznego powiększenia śledziony, dużego stopnia wybroczynowości oraz sięgającej 80-100 proc. śmiertelności.

Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą odszkodowań, kosztami jej zwalczania, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz produktów pochodzących od świń oraz dzików.

Podstawowe zasady, która pomogą uchronić stado przed ASF to:

  1. Skuteczne zabezpieczenie gospodarstwa – budynki, w których utrzymywane są świnie, przetrzymywana jest pasza i ściółka muszą być ogrodzone.
  2. Ustalenie planu zabezpieczenia biologicznego gospodarstwa uwzględniającego - drogi komunikacyjne w gospodarstwie, procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów, środków transportu, wyposażenia, higieny personelu, kwarantannę. 

Należy pamiętać o zabezpieczaniu i odpowiednim utrzymaniu mat/niecek dezynfekcyjnych na terenie gospodarstwa.

Należy przestrzegać zakazu wstępu na teren gospodarstwa nieupoważnionych osób i środków transportu, stosować zasadę ograniczonego zaufania podczas wizyt podmiotów dostarczających paszę i ściółkę, podmiotów odbierających padlinę, osób zatrudnionych w gospodarstwie oraz osób z zewnątrz wykonujących usługi.

  • ASF

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25