Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, posiadający status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy mogą się ubiegać o bezzwrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Dotacja może być udzielona ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 000 zł.

Dotacji udziela starosta sprawujący zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy lub dyrektor odpowiedniego urzędu pracy działający z upoważnienia starosty.

Przedsiębiorcy muszą spełniać łącznie następujące warunki: posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy, na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili jako przeważającą jedną z wymienionych w rozporządzeniu działalności PKD, działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 31 marca 2021 r., przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r., nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonych w rozporządzeniu.

Wniosek o dotację może być złożony do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, do dnia 31 sierpnia 2021 r. w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl. Na to wsparcie Urząd Pracy w Żyrardowie otrzymał ostatnio kwotę 2 000 000,00 zł.

Więcej szczegółowych informacji znajdą państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dotacji-dla-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-ze-srodkow-funduszu-pracy

  • Tarcza antykryzysowa

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

Telefony:
Centrala telefoniczna  -  46 856 61 00

Biuro obsługi – kancelaria  - 46 856 61 65

Sekretariat Zarządu -   46 856 61 22

Biuro Rady  -  46 856 61 51

email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25