Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Zgłoszenie na numer 998 trafi do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Od 20 maja w województwie mazowieckim rozpocznie się przejmowanie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Przejęcie numeru 998 na 112 na terenie powiatu żyrardowskiego ustalono na dzień 1 czerwca 2021 r. Dla mieszkańców naszego powiatu nie wiąże się to z żadnymi utrudnieniami, przekierowanie nastąpi automatycznie.

W wyniku przełączenia i koncentracji numeru alarmowego 998 mieszkaniec w powiecie żyrardowskim wybierając numer alarmowy straży pożarnej 998 zarówno z telefonu stacjonarnego jak i komórkowego połączy się z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Na podstawie rozmowy z osobą zgłaszającą Centrum powiadomi straż, a w razie konieczności policję lub pogotowie ratunkowe.

Ma to na celu szybsze i jednoczesne powiadamianie służb ratowniczych, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych, czy też zapewnienie ciągłości przyjmowania zgłoszeń w przypadku przeciążenia lub awarii systemu. Możliwa też będzie lepsza obsługa zgłoszeń typu eCall czyli automatycznych alarmów wysyłanych z samochodów biorących udział w zdarzeniach. Ułatwienie w przekazaniu zgłoszenia mają mieć również obcokrajowcy oraz osoby głuchonieme.

  • Zgłoszenie na numer 998 trafi do Centrum Powiadamiania...

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25