Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy

Wojewoda Mazowiecki skierował kolejny apel do hodowców i właścicieli drobiu o podjęcie działań, które pozwolą ograniczyć szerzeniu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI – wirus A/H5N8). Aktualnie na Mazowszu występuje łącznie 69 ognisk HPAI, w tym w powiatach: żuromińskim 40 ognisk, mławskim 20 ognisk i po jednym ognisku w powiatach sierpeckim, płockim i wyszkowskim. Wojewoda wprowadził ograniczenia w powiatach gdzie występuje choroba, natomiast do hodowców w pozostałych powiatach zwrócił się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności i o przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określono w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku.

Hodowcy powinni:

 • unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
 • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem,  zarówno dzikim, jak i drobiem utrzymywanym w stadach przydomowych,
 • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym mięsem drobiowym,
 • przy obsłudze drobiu w gospodarstwie zakładać odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu i zmieniać ją po wyjściu z kurnika,
 • stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

Hodowcy nie powinni:

 • dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających wrażenie chorych,
 • karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest przetrzymywany,
 • poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 • Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy
 • Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy
 • Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy
 • Wojewoda apeluje w sprawie ptasiej grypy

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25