Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Uwaga na dziki

W ostatnim czasie w obrębie skupisk ludzkich pojawia się coraz więcej dzików. Są to zwierzęta, które szczególnie chętnie opuszczają leśne zacisze. Niestety, zbliżając się do terenów zurbanizowanych mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia poprzez:

– powodowanie kolizji i wypadków drogowych;

– dewastowanie zieleni miejskiej i prywatnych ogródków;

– straszenie i atakowanie ludzi oraz zwierząt domowych.

Ponieważ co raz częściej budujemy osiedla na terenach, gdzie do niedawna zwierzyna przebywała w naturalnym dla siebie środowisku, dzik stał się gatunkiem synantropijnym, czyli takim, który w sprzyjających dla siebie okolicznościach bytuje w terenie silnie przekształconym przez człowieka. Dzik z natury jest czujny, prowadzi bardzo skryty tryb życia , jednakże w niektórych przypadkach potrafi przełamać naturalny strach przed człowiekiem.

W miastach  przylegających do terenów polno – leśnych dziki pojawiają się na osiedlach w poszukiwaniu łatwego żeru, do czego przyczyniają się niestety sami mieszkańcy. Pamiętać należy, że dzik jest z natury płochliwy, ale jako duże i silne zwierzę może być niebezpieczny, a dość częste są przypadki atakowania ludzi przez te zwierzęta.

Co zatem należy robić, a czego unikać w przypadku kontaktu z dzikami? O odpowiedź poprosiliśmy Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Skierniewicach łowczego Piotra Jędrala.

Przede wszystkim zachować bezpieczną odległość nie koncentrując na nas uwagi zwierząt – nie ,,łapać” kontaktu wzrokowego, spokojnie się oddalić. Jeśli dziki spokojnie żerują, zawiadomić o tym fakcie straż miejską lub policję (dzikie zwierzęta stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi) stąd powiadomienie tych służb jest jak najbardziej oczywiste.

W przypadku bezpośredniego ataku nie kłaść się na ziemi. Dzik będzie atakował, nawet jeżeli człowiek pozostanie w bezruchu. Jeśli człowiek znajdzie się w pozycji leżącej, chronić głowę, szyję, brzuch i podbrzusze. Wykorzystać należy wszelkie przeszkody podczas ataku dzika, na przykład wejść na samochód na dach, betonowy słup, drzewo, chować się za dużymi przedmiotami. W takim przypadku wszelkie próby odgonienia dzika przez inne osoby będą zasadne z punktu widzenia udzielania pomocy człowiekowi.

Prawo łowieckie, w przypadku nadmiernego zagęszczenia zwierzyny, pozwala nadleśniczemu działającemu z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wydać decyzję administracyjną, nakazującą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego wykonanie odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

Pamiętać jednak należy, iż myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim nie mogą wykonywać polowania w obrębie administracyjnym miasta. Bezpieczeństwo mieszkańców leży po stronie władz administracyjnych

  • Uwaga na dziki

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25