Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Azymut rodzina – obierz kurs na rodzinę, zostań opiekunem zastępczym.

Miejsc w pieczy zastępczej systematycznie ubywa. Rocznie w powiecie żyrardowskim do pieczy zastępczej, na podstawie orzeczeń sądu, trafia ok. 30 dzieci, większość z nich pozostaje pod opieką swoich bliskich, którzy tworzą dla nich rodzinę zastępczą spokrewnioną, lecz nie zawsze istnieje taka możliwość. Rzadkością są powroty dzieci na łono rodziny biologicznej.  Miejsc w pieczy zastępczej systematycznie ubywa. Problemem jest również znalezienie miejsca dla dzieci z rodzin wielodzietnych, których przepełnione RDD nie są w stanie przyjąć. Aktualnie w pieczy rodzinnej przebywa ok. 200 dzieci, a pod opieką instytucji pozostaje ok. 50 małoletnich.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie jest w stanie zapewnić na własnym terenie zastępczej opieki wszystkim dzieciom z  powiatu, które tego potrzebują, ze względu na brak rodzin zawodowych, zbyt małą liczbę rodzin zastępczych niezawodowych i Rodzinnych Domów Dziecka.

Od stycznia do czerwca 2021 r. trwać będzie kampania społeczna, której organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie do końca roku 2021 r. liczby rodzin zastępczych. Kolejny cel to edukacja społeczności lokalnej w zakresie najważniejszych zagadnień dotyczących rodzin zastępczych (ich zadań, specyfiki pracy, potrzeb) i umiejętności odróżniania ich od rodzin adopcyjnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec rodzin zastępczych.

  • Azymut Rodzina

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25