Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Zakończono ćwiczenie „PLATAN 20”

W dniach 7 i 8 października 2020 r. odbyło się powiatowo-gminne ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Platan 20”. Celem ćwiczenia, którym kierował Starosta Krzysztof Dziwisz było między innymi sprawdzenie oraz doskonalenie zasad i umiejętności realizacji procedur związanych z uruchamianiem i realizacją zadań obronnych, wynikających z planów operacyjnych przygotowanych na czas kryzysu i wojny dla jednostek samorządu terytorialnego powiatu, sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej do realizacji zadań w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa, a także doskonalenie organów porządkowych i sił systemu ratowniczego i ochrony ludności powiatu w prowadzeniu działań prewencyjnych. Po raz pierwszy ćwiczenia były prowadzone we współpracy z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej (6 MBOT).

W realizację ćwiczenia zaangażowane były wszystkie samorządy naszego powiatu, służby i inspekcje i straże. Jednostki samorządu terytorialnego na terenie powiatu realizowały zadania wynikające z planu operacyjnego, w każdej jednostce funkcjonowały rozwinięte Stanowiska Kierowania, a działające na terenie powiatu wszystkie służby, inspekcje i straże, szczególnie straż pożarna i policja, wspierane były przez 65 batalion lekkiej piechoty  (65 blp) 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W pierwszym dniu ćwiczenia Starosta, w ramach rozwiniętych Stanowisk Kierowania poprzez system Stałego Dyżuru przekazywał do realizacji zadania operacyjne otrzymywane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W związku z obowiązującym na obszarze RP stanem epidemii tegoroczne ćwiczenie nie uwzględniało przeprowadzenia tzw. epizodu praktycznego, a wszystkie działania były prowadzone w siedzibach urzędów, służb, inspekcji i straży metodą aplikacyjną (symulacja działań przy jednoczesnym rzeczywistym obiegu dokumentów). Główny nacisk położony był na przećwiczenie procesów decyzyjnych podejmowanych i realizowanych przez kadrę kierowniczą urzędów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników wchodzących w skład Stałych Dyżurów i Stanowisk Kierowania. Plan ćwiczenia przewidywał tego dnia działania związane z poszerzeniem bazy łóżkowej szpitala oraz rozwinięcie systemu Zastępczych Miejsc Szpitalnych. Szpital Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. przygotował się do funkcjonowania w warunkach kryzysowych i wojny poprzez zwiększenie możliwości hospitalizacji i udzielania pomocy medycznej większej liczbie chorych i rannych.

W drugim dniu kontynuowano działania związane z przekazywaniem zadań operacyjnych  w relacji – Stały Dyżur Wojewody – Stały Dyżur Starosty – Stały Dyżur Wójta, Burmistrza, Prezydenta. 

Na zakończenie ćwiczenia nastąpiło podsumowanie przeprowadzonych działań. Spotkanie prowadził Starosta Krzysztof Dziwisz, który przyjął meldunki z realizacji zadań ćwiczebnych składanych przez szefów służb i dowodzących ćwiczeniem. Podziękował także wszystkim uczestnikom ćwiczenia wysoko oceniając sprawność organizacyjną wszystkich służb i urzędów uczestniczących w przedsięwzięciu. Podczas spotkania Szef Sekcji Operacyjnej S3 MBOT mjr Artur Boruta omówił rolę, miejsce i zadania 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Systemie Reagowania Kryzysowego, a Rzecznik prasowy dowódcy 65 blp 6 MBOT chorąży Arkadiusz Mazurkiewicz – Kulka podsumował współpracę 65dlp z jednostkami samorządu terytorialnego  w trakcie ćwiczenia PLATAN 20.

 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”
 • Ćwiczenie „PLATAN 20”

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21