Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w konkursie !

Stowarzyszenie " Wspólnota Żyrardowa" organizuje konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich z wiedzy o generale Auguście Emilu Fieldorfie “Nilu" pt. “PRZED GENERAŁEM NILEM, BACZNOŚĆ!”

Regulamin konkursu

Tematyka konkursu: Życie i działalność generała Augusta Emila Fieldorfa “Nila”

Cele konkursu:

1. upowszechnianie wśród uczniów szkół średnich wiedzy o generale Auguście Emilu Fieldorfie “Nilu”;

2. wzmocnienie tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

3. wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów;

4. kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę.

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie szkół średnich powiatu żyrardowskiego. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób.

Organizacja konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • pisemny (test):

na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Czas trwania testu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.

  • ustny​ (pytania komisji):

Komisja wyłoni 6 laureatów konkursu, którzy zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Terminy:

Zgłoszenia udziału w konkursie należy przesłać na adres mailowy: wspolnotazyrardowa@gmail.com do dnia ​ 13 października 2020 roku​.

Zgłoszenie musi zawierać:

– imię i nazwisko ucznia;

– nazwę i adres szkoły;

– dane kontaktowe do nauczyciela (opiekuna ucznia).

Konkurs i wręczenie nagród odbędzie się ​ 20 października 2020 roku ​ o godzinie 9.00 w Resursie przy ​ ul. 1 Maja 45 w Żyrardowie.

Dane kontaktowe organizatora konkursu:

Stowarzyszenie “Wspólnota Żyrardowa”- Krystyna Lenarczyk tel. 608 096 027, e-mail: wspolnotazyrardowa@gmail.com

 Nagrody główne w konkursie ufundowała Fundacja PGE. Konkurs odbędzie się pod patronatem Posła na Sejm RP Macieja Małeckiego. Patronat medialny : Radio FaMa oraz TVŻ –Telewizja żyrardowska

Regulamin konkursu oraz bieżące informacje zamieszczone są na stronie www.wspolnotazyrardowa.pl

 

  • Konkurs

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21