Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Dofinansowanie dla Powiatu Żyrardowskiego na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Ponad 14,1 mln zł dofinansowania otrzymają mazowieckie samorządy w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”. Środki w wysokości 14 116 397,00 zł pochodzą z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (11 897 299 zł – 84,28% ze środków europejskich) oraz z budżetu Państwa (2 219 098 zł – ze środków współfinansowania krajowego 15,72%).

Wiele rodzin zostało dotkniętych sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Na Mazowszu jest 4 109 rodzin zastępczych, a w nich 5 876 dzieci, 107 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których mieszka  1 716 dzieci oraz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny z 20 miejscami dla dzieci do 1 roku życia. Środki w wysokości ponad 14 mln pomogą rodzinom zastępczym przygotować się do kolejnych etapów epidemii. Głównym celem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością), zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny i izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Wśród beneficjentów wsparcia jest także Powiat Żyrardowski, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 180 018,00 zł. Na szczeblu powiatu projekt realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie.

  • Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w...

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21