Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Stolica Kultury Mazowsza 2020  w stanie pandemii

W dniu 31 lipca samorządy - Województwa Mazowieckiego i Powiatu Żyrardowskiego rozwiązały porozumienie w zakresie organizacji przedsięwzięcia pn. „Stolica Kultury Mazowsza 2020”. Powiat będący koordynatorem tego kulturalnego projektu, podjął się realizacji  wydarzeń jakie zaproponowano we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w kalendarzu imprez kulturalnych w 2020 roku.

Zaplanowana na dzień 13 marca inauguracja projektu nie odbyła się z powodu zaostrzającego się reżimu epidemicznego związanego z koronawirusem. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zawieszając organizację imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie całego kraju, definitywnie przekreśliło realizację kalendarza imprez.

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zwrócił się do Zarządu Województwa z wnioskiem o przeniesienie realizacji projektu na 2021 rok.  Zarząd Województwa uznając, że w myśl zapisów regulaminu konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” odbywa się corocznie, wobec czego, nie ma możliwości przenoszenia realizacji projektu na kolejny rok, a zgodną z prawem procedurą będzie rozwiązanie zawartego porozumienia.  Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder podkreśla, że mimo tegorocznych trudności, w przyszłym roku Powiat nasz będzie ponownie aspirował do tego zaszczytnego tytułu.

  • 1880.02

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21