Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Ośrodek będzie jak nowy

Sale do terapii integracji sensorycznej i innych zajęć, sala multimedialna i czytelnia, ale też kameralne pokoje z łazienkami w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żyrardowie to tylko część zmian, jakie czeka ośrodek po generalnym remoncie. Decyzją Zarządu i radnych Województwa Mazowieckiego na ten cel przyznano ponad 5,6 mln zł dofinansowania ze środków PFRON. To pieniądze na prace budowlane w obiektach służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. O taką pomoc i wsparcie zabiegano od dawna, finał tej sprawy miał miejsce dzisiaj, gdy w żyrardowskiej „Resursie” Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk i radni województwa – Adam Orliński i Leszek Przybytniak, podpisali umowę z władzami Powiatu Żyrardowskiego, reprezentowanymi przez – Starostę Beatę Sznajder i Wicestarostę Krzysztofa Dziwisza.

Jak informowaliśmy, Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu 23 czerwca podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację w latach 2020-2022 zadania pn „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”. Przewidywany koszt przebudowy budynku SOSW w Żyrardowie to kwota 11.915.179,36 zł. Uchwałą Sejmiku wsparcie ze środków PFRON wyniesie w poszczególnych latach 2020 r. – 1.543.358,91 zł, w 2021 r. – 2.288.368 zł, a w 2022 r. – 1.795.466,44 zł. Prace obejmą remont internatu, gdzie powstaną kameralne pokoje z łazienkami oraz świetlice. Diametralnie zmieni się cały obiekt szkolny, a w nim zespół pomieszczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych, związanych z żywieniem, a także część zewnętrzna obiektu, który w Żyrardowie ma już około 70-letnia historię.

Plany inwestycyjne przewidują  wprowadzenie placówki w XXI wiek, z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu przekazu informacji, wiedzy i komunikacji, korzystania z najnowszych rozwiązań integracji sensorycznej, rehabilitacji, terapii logopedycznej, arterapii, reedukacji i innych, również i naukowych osiągnięć w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W budynku szkolnym SOSW zostanie zainstalowana winda. Za bardzo ważne uznano odpowiednie zagospodarowanie obiektu na zewnątrz, gdzie powstanie boisko wielofunkcyjne, plac rekreacyjno-rehabilitacyjny, jak i parking przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawi się więcej zieleni, nowe ogrodzenie oraz obiekty malej architektury.

"Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla powiatu żyrardowskiego, a w szczególności dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W tej placówce ci młodzi ludzie wymagający szczególnej troski, funkcjonują w warunkach głębokiego PRL-u. Już wkrótce doczekają się chwili, kiedy będą mogli rozpocząć życie w doskonałych warunkach i korzystać z nowoczesnej infrastruktury, jaka im tam przygotujemy. Będzie to możliwe dzięki wsparciu ze strony samorządu Województwa Mazowieckiego i naszego Powiatu. Jestem wzruszona i szczęśliwa, że razem możemy pomoc ludziom, którym trzeba pomóc, aby ich trudne życie stawało się mniej uciążliwe… Jestem przekonana, że podjęliśmy ważna misję – wyzwanie i wszystkim nam będzie lżej wiedząc, że pomagamy w tak szczególnych okolicznościach… Bardzo, bardzo dziękuję…" - mówiła starosta Beata Sznajder.

 "O dojrzałości moralnej naszego społeczeństwa świadczy stosunek do tych środowisk, które określa się jako najsłabsze. To ważny projekt, bo specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ma być dostępny przede wszystkim dla tych, którzy na co dzień spotykają się z wieloma różnymi barierami utrudniającymi im swobodne poruszanie się"– powiedział Marszałek Adam Struzik.

- Remont i modernizacja tego ośrodka to bardzo ważne działanie, bez którego duża grupa osób nie mogłaby pełnoprawnie korzystać z usług przeznaczonych właśnie dla dzieci i młodzieży z różnego typu deficytami – dodał Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

  • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW
  • Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji SOSW

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21