Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Rządowe wsparcie na przewozy publiczne

W dniu 24 czerwca w gabinecie Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, reprezentujący samorząd Powiatu Żyrardowskiego, Starosta Beata Sznajder i Wicestarosta Krzysztof Dziwisz podpisali umowy, na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu żyrardowskiego. Rządowe wsparcie przewozów publicznych to pokłosie uchwalenia i wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która otworzyła drogę do finansowego wspierania organizatorów publicznego transportu zbiorowego w celu utworzenia linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Z Funduszu dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie dotyczy linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego została zawarta po jej wejściu w życie. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.

Umowy dotyczą dwóch linii: Żyrardów - Popielarnia oraz Adamów - Krze - Radziejowice – Żyrardów, o łącznej długości ponad 60 kilometrów. Rządowe wsparcie przewozów publicznych na wymienionych trasach wyniesie łącznie 303.807 zł.

W perspektywie także podpisanie kolejnej umowy dotyczącej finansowania trzeciej linii autobusowej Grójec - Pniewy – Mszczonów, jednakże organizatorem przewozów na tej linii będzie Powiat Grójecki i on właśnie będzie stroną umowy.

  • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas...
  • Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder podczas...
  • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Wicestarosta...
  • umowa
  • Umowa

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21