Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Środki z PFRON na modernizację SOSW w Żyrardowie - jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Sejmik Województwa Mazowieckiego na sesji w dniu 23 czerwca podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Żyrardowskim umowy na realizację w latach 2020-2022 zadania pn „Przebudowa budynku SOSW w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego – poprawa jakości kształcenia”.

Jak pisaliśmy wcześniej, na majowej sesji Sejmik Województwa Mazowieckiego podzielił środki z PFRON. Z kwoty 16 961 578,00 zł ponad 7,5 mln zł przeznaczono na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji i wynikają z potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz Powiatu Żyrardowskiego beneficjentem wsparcia ze środków PFRON będzie też  Powiat Pułtuski - na realizację w latach 2020–2021 zadania pn.: „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku” i Powiat Gostyniński na realizację w latach 2020–2022 zadania pn.: „Remont i adaptacja zabudowanej nieruchomości na dom pomocy społecznej z uwzględnieniem likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych”.

Przewidywany koszt przebudowy budynku SOSW w Żyrardowie to kwota 11.915.179,36 zł. Uchwałą Sejmiku wsparcie ze środków PFRON wyniesie w poszczególnych latach 2020 r. – 1.543.358,91 zł, w 2021 r. – 2.288.368 zł, a w 2022 r. – 1.795.466,44 zł.

Uchwała Sejmiku Województwa w sprawie dofinansowania remontu SOSW w Żyrardowie zapadła jednogłośnie.

  • Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  • Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego
  • Jest zgoda Sejmiku Województwa Mazowieckiego

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21