Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Konferencja prasowa Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie Andrzeja Liszewskiego

W dniu 20 marca, o godzinie 12, w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie odbyła się konferencja prasowa Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie Andrzeja Liszewskiego w sprawie aktualnej sytuacji na terenie powiatu żyrardowskiego związanej ze stanem epidemicznym wywołanym wirusem COVID-19.

 Konferencję rozpoczęła  Starosta Beata Sznajder informacjami dotyczącymi funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Żyrardowie, przychodni i aptek. Najważniejsze z nich to:

 • Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemiologicznego w Polsce zostały odwołane planowane zabiegi oraz hospitalizacje,
 • Szpital jest zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej, sprzęt oraz inne artykuły higieniczne  niezbędne do zachowania wszelkich procedur zapobiegających zakażeniu koronawirusem (50 szt. kombinezonów, 100 szt. maseczek typu FFP3, ponad 2200 maseczek chirurgicznych, rękawiczki, termometry bezdotykowe i 6 respiratorów). Te zasoby są na bieżąco uzupełniane.
 • Jako, że szpital żyrardowski nie jest szpitalem zakaźnym, pół zakaźnym ani szpitalem powołanym w stan wyższej gotowości, dlatego nie przewiduje się w nim hospitalizacji pacjentów zakażonych koronawirusem.
 • Szpital zachowuje wszelkie procedury bezpieczeństwa i wg nich są przyjmowani pacjenci do szpitala,
 • W szpitalu jest całkowity zakaz odwiedzin pacjentów.
 • NZOZ-y oraz POZ-ty na terenie powiatu przyjmują pacjentów w ograniczonym stopniu, a w zdecydowanej większości przypadków świadczą zdalnie teleporady;
 • Wszystkie apteki pracują na terenie powiatu wg przyjętego harmonogramu;

Kolejny pakiet informacji dotyczył organizacji pracy urzędów na terenie powiatu, w tym m.in.:

 • Występują  ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek powiatowych i gminnych. Urzędy są zamknięte dla interesantów, jednak można korzystać z formy elektronicznej i telefonicznej. Ponadto wszystkie informacje dotyczące aktualnego funkcjonowania urzędów powiatowych i gminnych oraz zdalnej obsługi interesantów, są zamieszczane na stronach internetowych, na drzwiach siedziby urzędu, bądź na tablicach informacyjnych, jeśli znajduje się ona w miejscu dostępnym dla klientów;
 • Zachęcenie do wykorzystania Platformy gov.pl, poprzez jaką można załatwić wiele spraw urzędowych. Jeśli chodzi o powiat mamy świadomość, że nie wszystkie moduły są kompatybilne z naszym urzędem ale cały czas pracujemy nad tym aby ta oferta była jak najszersza;
 • Gminy odwołały planowane posiedzenia rad, komisji, zespołów i wszelkich zgromadzeń, jakie mogłyby nieść za sobą zagrożenie zakażenia wirusem;
 • Załatwienie spraw poprzez gov.pl może być realizowane wówczas gdy posiadamy Profil Zaufany lub e-dowód. Jeśli ktoś nie posiada takiego profilu zachęcam do jego założenia;
 • W związku z obecną sytuacją i ograniczoną dostępnością do urzędów, nie będą naliczane odsetki za spóźnienia w opłatach, jak również nie będą nakładane kary za opóźnienia w rejestracji pojazdów;
 • Gminy wyszły również z pomocą do przedsiębiorców, stosując ulgi, umorzenia czy odroczenia terminów płatności podatków. O szczegóły dotyczące wszelkich opłat proszę dowiadywać się w poszczególnych urzędach gmin oczywiście telefonicznie lub mailowo;
 • Cały czas są zawieszone zajęcia w siedzibach szkół, po to aby nie dochodziło do grupowych spotkać ale wszystkie szkoły na terenie powiatu działają w trybie on-line, co oznacza, że dzieci i młodzież mają zajęcia i konsultacje ale realizowane w innej formie;
 • Do odwołania zamknięte są wszystkie miejsca kulturalne, sportowe, artystyczne, jak również kluby, restauracje i inne punkty, w których może dochodzić do spotkania grup osób;
 • Jest całkowity zakaz organizacji imprez masowych, jak również zgromadzeń powyżej 50 osób;
 • W DPS-ach został wprowadzony całkowity zakaz odwiedzania pensjonariuszy natomiast PCPR w Żyrardowie, MOPS w Mszczonowie i GOPSy w Radziejowicach, Puszczy Mar. i Wiskitkach przyjmują tylko w przypadkach pilnych, niecierpiących zwłoki;
 • Wszystkie gminy Powiatu Żyrardowskiego kontrolują na bieżąco sytuację na swoim terenie. Istotny jest stan zaopatrzenia w wodę. Gminy zapewniają, że zaopatrzenie w wodę przebiega bez zakłóceń;
 • Na terenie każdej gminy zostały również zorganizowane zespoły służb: Strażacy, Harcerze, Strzelcy RP,  pomagających  w zaopatrzeniu w artykuły żywnościowe i higieniczne osobom potrzebującym.

Pani Starosta zaapelowała do mieszkańców powiatu o pozostanie w domach i zachowanie wszelkiej ostrożności zabezpieczającej nas przed zakażeniem. Szczególnie prośbę kierowała do seniorów oraz osób chorych, będących w grupie podwyższonego ryzyka. Podkreśliła tez potrzebę unikania wszelkich skupisk osób, zwróciła się też się do rodziców, aby kontrolowali, gdzie przebywają ich dzieci, szczególnie w godzinach wieczornych. Apelowała tez o ostrożność i ograniczone zaufanie do osób, które wykorzystując sytuację związaną z niesieniem pomocy osobom starszym, imają się niecnego procederu oszustwa wobec tych osób.

Pani Starosta podziękowała na koniec wolontariuszom, strażakom, harcerzom niosącym pomoc osobom starszym, Szczególne podziękowania skierowała do Prezydenta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego, Dyrektora Centrum Kultury Roberta Siniarskiego oraz zespołu Telewizji Żyrardowskiej za możliwość przeprowadzenie konferencji.

Sytuację epidemiczną w powiecie żyrardowskim przedstawił Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie Andrzej Liszewski. Poinformował, że do południa 20 marca, nie ma w powiecie żyrardowskim potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie COVID-19. Obecnie objęte są nadzorem epidemiologicznym 92 osoby, a kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego - 77 osób.

Zachęcamy do obejrzenia obszernego materiału z konferencji.  

 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Konferencja prasowa

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21