Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Zapraszamy na szkolenie dla NGO

Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zapraszają na szkolenie dla NGO, które odbędzie się 27 lutego, o godz. 14:00, w żyrardowskiej Resursie. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uczestnicy poznają zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Mowa też będzie o ogłoszonych oraz planowanych do ogłoszenia otwartych konkursach ofert na dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej, tj. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania ubóstwu, ochrony zdrowia psychicznego, polityki senioralnej, ekonomii społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przekazane zostaną również informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Serdecznie zapraszamy!

  • 01

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21