Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Konferencja „Podregion żyrardowski – działania, wyzwania w kontekście nowej perspektywy finansowania”

W dniu 21 lutego w żyrardowskiej Resursie z inicjatywy Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder odbyła się konferencja pn. „Podregion żyrardowski – działania, wyzwania w kontekście nowej perspektywy finansowania”. Wśród zaproszonych gości był m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Żyrardów Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Starosta Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, przedstawiciele samorządów i gmin wchodzących w skład subregionu, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Aleksandra Szwed oraz Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Mazowieckiego w Warszawie dr Elżbieta Kozubek i wiele innych znamienitych gości. Tematem przewodnim konferencji było nawiązanie współpracy między samorządami w kontekście powstałego nowego subregionu żyrardowskiego, co skutkowałoby w przyszłości większymi możliwościami pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Omówiono także przyszłość Mazowsza w kontekście funduszy pomocowych w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej po 2020 roku, a także założenia aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Marszałek Województwa Mazowieckiego podziękował Pani Staroście za inicjatywę w zorganizowaniu spotkania, które ma ogromne znaczenie dla regionu i jego przyszłości, podkreślił również jak ważne są porozumienia terytorialne i wspólne korzystanie z programów regionalnych, krajowych i środków UE. Wynikiem spotkania było ustalenie planu działania na najbliższy czas tak żeby przybliżyć się do założonego celu.

 • 1759.01
 • 1759.02
 • 1759.03
 • 1759.04
 • 1759.05
 • 1759.06
 • 1759.07
 • 1759.08
 • 1759.09
 • 1759.10
 • 1759.15
 • 1759.16
 • 1759.11
 • 1759.12
 • 1759.13
 • 1759.14

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21