Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Aplikacja mobilna „Alarm112”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną „Alarm112”, dostępną dla wszystkich obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób głuchych i niedosłyszących.

Aplikacja mobilna „Alarm112” umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego.

Aplikacja dedykowana jest w szczególności osobom głuchym i niedosłyszącym, czasowo pozbawionym zdolności mówienia, jak również osobom znajdującym się w sytuacji zagrożenia, które dzięki aplikacji będą mogły w sposób dyskretny skontaktować się z centrum powiadamiania ratunkowego (CPR).

Aplikacja ułatwia kontakt ze służbami ratunkowymi dzięki zastosowaniu piktogramów, symboli na ekranie dotykowym np. smartfona. Poprzez wybieranie odpowiednich symboli użytkownik informuje o rodzaju i miejscu zdarzenia oraz rodzaju służby ratowniczej, której pomoc jest potrzebna.

Aby skorzystać z „Alarm112” należy dokonać rejestracji i pobrać aplikację.
Aplikacja do pobrania na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112

Film instruktażowy 

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21