Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

XV Sesja Rady Powiatu

W dniu 31 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej w Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się XV Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Porządek obrad członkowie Rady przyjęli bez uwag. Na początku radni rozpoczęli procedowanie nad zmianami w budżecie Powiatu.

Skarbnik Edyta Fedorowicz przedstawiła propozycje Zarządu Powiatu dotyczące zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 179.543,40 zł. Po jej przyjęciu plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2018 rok wynosi odpowiednio: 93.332.234,37 zł i 95.726.443,55 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków spowodowane było pozyskanym dofinansowaniem z przeznaczeniem na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Żyrardowskiego i Grodziskiego (linia Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice – Mszczonów). Pozyskana kwota to suma dotacji z budżetu państwa w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Mazowieckim - 102.596,20 zł oraz pomoc finansowa Powiatu Grodziskiego, Gminy Mszczonów i Gminy Radziejowice w wysokości 76.947,20 zł. Uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie, po przedstawieniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, radni przyjęli jednomyślnie.

Kolejne punkty w porządku obrad dotyczyły organizacji pracy Rady i składu komisji. Pierwsza uchwała dotycząca uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczyła zmiany składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Transportu - z pracy w tej komisji zrezygnował radny Dariusz Mitrowski. Radni w tej kwestii byli jednomyślni podejmując stosowną uchwałę.

Kontrowersje wzbudziła zmiana w składzie osobowym Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. Chęć pracy w tej komisji wyraził radny Dariusz Mitrowski, lecz radny Krzysztof Rdest poddał w wątpliwość kwalifikacje kandydata. Radny Wojciech Szustakiewicz zwrócił tez uwagę na brak uzasadnienia do projektu uchwały o wyborze nowego członka komisji. Wyjaśnienia i dyskusja w tej kwestii doprowadziły w końcu do głosowania, w którym przy jednym głosie wstrzymującym Rada  przyjęła rzeczona uchwałę.

Była ona ostatnią w uchwałodawczej części obrad.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych, trzej radni z Klubu Radnych Porozumienie Prezydenckie Żyrardów Jacek Czubak, Michał Ochnicki i Robert Rybicki złożyli wnioski i interpelacje. Dotyczyły one wprowadzenia do Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2020 nowego zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mireckiego i Narutowicza w Żyrardowie, podjęcia działań mających na celu stworzenie spójnej polityki w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz udzielenia informacji o działaniach Starosty Żyrardowskiego w zakresie aktywności w ramach powstałego subregionu żyrardowskiego.

Po wystąpienia radnych i wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Klaudiusz Stusiński zamknął obrady XV Sesji.

« wstecz

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.21