Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Gwiazdka zawitała do Żyrardowa

Gwiazdka zawitała do Żyrardowa

2021.02.26

Wśród laureatów XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Witaj Gwiazdko Złota"którego organizatorami były - Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach, Miejskie Centrum Kultury oraz Urząd Miasta Tychy, znalazły się młode artystki z Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie. Komisja nagrodziła: Maję Kulas i Wiktorię Rutkowską, a wyróżnienie zdobyła Gabriela Tuszyńska. Wyróżnienia w postaci kwalifikacji do wystawy otrzymały: Nikola Radomska i Maja Białasik. Nagrodzona została również Bożena Liszewska, pod kierunkiem...

Medale 40-lecia  Solidarności

Medale 40-lecia Solidarności

2021.02.24

„Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze”. Tą sentencją Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko zwrócił się Starosta Żyrardowski Krzysztof Dziwisz dziękując za wieloletnią działalność publiczną na rzecz pracowniczego środowiska żyrardowskim działaczom związkowym odznaczonym medalem 40-lecia NSZZ Solidarność. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w dniu 23 lutego w żyrardowskiej Resursie. Inicjatorem i organizatorem uroczystości był Region Mazowsze NSZZ Solidarność...

Chrońmy zwierzęta przed wścieklizną

Chrońmy zwierzęta przed wścieklizną

2021.02.23

Wojewoda Mazowiecki na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu otwockiego, mińskiego i miasta stołecznego Warszawy (dzielnice Wawer i Wesoła). Wścieklizna została potwierdzona u lisów w miejscowości Izabela, na terenie gminy Wiązowna oraz w miejscowości Kołbiel. Na terenie zagrożonym wścieklizną obowiązuje nakaz trzymania psów na smyczy lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu. Wścieklizna jest  jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych...  

Informacja dla NGO

Informacja dla NGO

2021.02.18

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Żyrardowskiego do zasiadania w komisjach opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Ogłoszone konkursy obejmują zadania: Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin......

Organizacje pozarządowe w czasie pandemii

Organizacje pozarządowe w czasie pandemii

2021.02.16

Prowadzenie w czasie pandemii działalności statutowej przez organizacje pozarządowe napotyka wiele trudności i finansowych problemów. Z myślą o sektorze NGO rząd przygotował pakiet obejmujący wielorakie wsparcie mogące pomóc w funkcjonowaniu tym podmiotom. Zbiorczą informację dotyczącą wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz ewentualnych rządowych planów pomocy organizacjom pozarządowym zawiera odpowiedź firmowaną przez Wicepremiera prof. Piotra Glińskiego. Z oferty pomocy..

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25