Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia

Życzenia dla Pracowników Służby Zdrowia

2021.04.07

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia składamy wszystkim lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom, położnym oraz pozostałym pracownikom służby zdrowia słowa wdzięczności i uznania. Dziękujemy za Państwa trud i poświęcenie na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego, szczególnie w tym trudnym okresie walki z pandemią koronawirusa. Życzymy Państwu zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.

Informacja o pracy Urzędu Starostwa

Informacja o pracy Urzędu Starostwa

2021.03.29

Informujemy, że  w  dniu 2 kwietnia 2021 roku (Wielki Piątek)

Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie będzie czynny do godziny 13.00.

Kasa w tym dniu będzie czynna do godziny 12.00

Festiwal Miniatur Teatralnych 2021

Festiwal Miniatur Teatralnych 2021

2021.03.29

Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie  zorganizował Festiwal Miniatur Teatralnych 2021 „Teatr jednego aktora”. Prezentacje oceniała Komisja w składzie: Bożena Liszewska – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie, Agnieszka Kaźmierczak – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie i Hanna Fibich – instruktor teatralny. Oceniający po obejrzeniu nadesłanych nagrań postanowili nagrodzić i wyróżnić następujące  osoby: Oliwia Hadryś - Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej, Amelia Maciejczyk... 

Komunikat GIOŚ o przekroczeniu PM10

Komunikat GIOŚ o przekroczeniu PM10

2021.03.26

Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 26.03.2021 r. w godzinach 7.00 do godz. 24.00. Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar miast: Radom i Warszawa – dzielnica Śródmieście oraz powiatów: żyrardowskiego, grodziskiego i otwockiego. Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą..

Ogłoszenie o otwarciu ofert

Ogłoszenie o otwarciu ofert

2021.03.23

Niniejszym zawiadamiamy, że publiczne otwarcie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach na realizację zadań pod nazwą: „Propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu, w tym gimnastyki akrobatycznej i tańca na terenie Powiatu Żyrardowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich”, „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci niepełnosprawnych (w tym wsparcie rodzin)”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym, dzieci z rodzin ubogich i ....

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25