Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

Senioralia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Senioralia z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

2020.02.26

We wtorek 25 lutego w Żyrardowie na Hali Sportowej Aqua odbył się Międzypokoleniowy Dzień Aktywności z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleny Maląg. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Urząd Miasta Żyrardowa. Gospodarzem imprezy był Prezydent Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski. W czasie wydarzenia Prezydent Andrzej Duda oficjalnie podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów, tzw. „13 emeryturę”. W praktyce oznacza to, że już w kwietniu seniorzy otrzymają dodatkowe świadczenie. Była to świetna okazja do zaprezentowania swojej aktywności przez seniorów, ale także organizacje i instytucje wspierające w swojej działalności seniorów z terenu powiatu żyrardowskiego, wszystkie stoiska odwiedził Prezydent RP. Powiat Żyrardowski reprezentowany był przez Zarząd Powiatu w osobach Starosty Beaty Sznajder, Wicestarosty Krzysztofa Dziwisza i Członka Zarządu Stanisława Naleja. Radę Powiatu reprezentował m.in. Przewodniczący Rady Klaudiusz Stusiński.

Zapraszamy na szkolenie dla NGO

Zapraszamy na szkolenie dla NGO

2020.02.26

Prezydent Miasta Żyrardowa oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zapraszają na szkolenie dla NGO, które odbędzie się 27 lutego, o godz. 14:00, w żyrardowskiej Resursie. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Uczestnicy poznają zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie....

 

Seniorzy coraz bezpieczniejsi

Seniorzy coraz bezpieczniejsi

2020.02.26

Na spotkaniu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów” zorganizowanym przez Komendanta Powiatowej Policji w Żyrardowie 24.02.2020r. w żyrardowskiej Resursie podsumowano wnioski złożone przez mieszkańców na majowym spotkaniu, przekazano informacje dotyczące przestępstw na szkodę osób starszych oraz rozwiązań, które służą podnoszeniu bezpieczeństwa takich jak Krajowa mapa zagrożeń, czy bezpłatne programy Dzielnicowy bliżej nas, Moja komenda. 

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów” – debata powiatowa

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie seniorów” – debata powiatowa

2020.02.24

W dniu dzisiejszym 24 lutego w Resursie w Żyrardowie o godz. 17.00 rozpocznie się powiatowa debata społeczna, której inicjatorem jest insp. Arkadiusz Zgieb - Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie. Celem debaty jest podsumowanie wniosków złożonych przez mieszkańców na majowym spotkaniu oraz przekazanie istotnych informacji dot. przestępstw na szkodę osób starszych. To już kolejne spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, dla których bezpieczeństwo jest równie ważne jak dla policjantów. W trakcie spotkania, oprócz omówienia realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców podczas majowego spotkania,  poruszony zostanie przede wszystkim temat przestępstw na szkodę osób starszych. ....

 

Konferencja „Podregion żyrardowski – działania, wyzwania w kontekście nowej perspektywy finansowania”

Konferencja „Podregion żyrardowski – działania, wyzwania w kontekście nowej perspektywy finansowania”

2020.02.21

W dniu 21 lutego w żyrardowskiej Resursie z inicjatywy Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder odbyła się konferencja pn. „Podregion żyrardowski – działania, wyzwania w kontekście nowej perspektywy finansowania”. Wśród zaproszonych gości był m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Żyrardów Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Starosta Powiatu Sochaczewskiego Jolanta Gonta, Starosta Powiatu Grójeckiego Krzysztof Ambroziak, przedstawiciele samorządów i gmin wchodzących w skład subregionu, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Aleksandra Szwed oraz Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Mazowieckiego w Warszawie ...

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.25