Powiat Żyrardowski

Menu

Treść

W Muzeum Lniarstwa zaprojektowano lnianą kolekcję odzieży

Płaszcze, sukienki, spódnice, a także spodnie i bluzki… motywy kwiatowe, geometryczne czy gładkie bez wzorów… stójki, plisy, dekolty, liczne wiązania czy guziki… - tak w kilku słowach można określić kolekcję odzieży, która zostanie zaprezentowana w sobotę 26 października w Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie podczas finału projektu „Lniane kreacje”. W rolę projektantów wcielili się mieszkańcy Żyrardowa i okolic, którzy przez kilka ostatnich miesięcy uczestniczyli w cyklicznych warsztatach organizowanych przez żyrardowską placówkę. Najważniejszy jest natomiast fakt, że wszystkie wyroby zostały zaprojektowane i uszyte z tkaniny lnianej, która jest jednym z symboli Miasta Żyrardowa jako dawnego ośrodka przemysłu lniarskiego.

„Lniane kreacje” to projekt realizowany przez Muzeum Lniarstwa w Żyrardowie od czerwca br., w ramach którego odbyły się bezpłatne warsztaty z cyklu „Projektanci lnianej konfekcji odzieżowej”. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość samodzielnie zaprojektować i uszyć odzież, a także nabyć umiejętności z obsługi maszyn krawieckich czy wykańczania tkanin. Zainteresowanie warsztatami było tak duże, że w ciągu kilku dni od ogłoszenia zapisów limit wolnych miejsc na zajęcia został wyczerpany. Oprócz wcześniej wspomnianych warsztatów Muzeum zorganizowało również 10 spotkań z cyklu „Projektanci lnianych dodatków codziennego użytku”, podczas których uczestnicy samodzielnie przygotowywali m.in. torby lniane, biżuterie czy plecaki.

Zwieńczeniem projektu jest długo wyczekiwany pokaz mody, który odbędzie się w sobotę 26 października 2019 r. o g. 18:00 w Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie, ul. Dittricha 18. Będzie to spektakularne wydarzenie, ponieważ za wybieg posłuży taśma produkcyjna jednej z maszyn, wchodzącej w skład ekspozycji prezentującej wielkogabarytowe urządzenia służące w procesie technologicznym produkcji wyrobów lnianych, tj. na taśmie drukarki sitodrukowej, na której drukowano niegdyś wzory na tkaninie. Natomiast w rolę modelek wcielą się uczestniczki warsztatów, które zaprezentują stworzoną przez nie same kolekcję odzieży lnianej.

Muzeum Lniarstwa dąży do stworzenia na poprzemysłowych halach przestrzeni projektowo-warsztatowej, inspirującej mieszkańców do twórczego i kreatywnego tworzenia. Jako teren dawnej fabryki, oddziału drukarni żyrardowskiej fabryki lnu, jest to idealne miejsce do szerzenia i upamiętniania tak ważnej dla mieszkańców Żyrardowa tradycji. Mimo, że od wielu lat fabryka nie funkcjonuje, pamięć o lokalnym dziedzictwie kulturowym powraca za sprawą podejmowanych przez Muzeum inicjatyw o podłożu historycznym.

„Lniane Kreacje” to dla mnie coś więcej niż warsztaty rękodzielnicze… to połączenie trzech bardzo ważnych elementów: twórczego spotkania mieszkańców Żyrardowa i okolic, „wskrzeszenie” starej drukarki sitodrukowej, która poza wartością historyczną pełni obecnie funkcję wybiegu dla modelek. To także metafizyczna łączność Xymeny Zaniewskiej, która na potrzeby Miasta Żyrardowa zaprojektowała niegdyś kolekcję odzieży z tkanin wyprodukowanych właśnie w tutejszej fabryce. Kolekcja ta została jako pierwsza zaprezentowana na drukarce sitodrukowej.” - mówi Jacek Czubak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żyrardowa ds. organizacji Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie.

Działania te stają się również elementem rewitalizacji miejsca, świadczącym o potędze fabryki i bogatej tradycji wzornictwa, która wyróżniała niegdyś żyrardowską fabrykę na arenie międzynarodowej. Pod koniec XIX wieku fabryka była najpotężniejszym przedsiębiorstwem lnianym w Europie, produkującym najwyższej jakości wyroby znane na całym świecie (2/3 asortymentu trafiało do Rosji, Persji, Chin i Japonii, a fabryka posiadała własne składy m.in. w Warszawie, Łodzi, sklepy w Moskwie, Petersburgu czy Wilnie). Sukces zakładów był wynikiem w bardzo dużej mierze wysokiej jakości produkowanych wyrobów, o których świadczyły liczne wyróżnienia i medale zdobywane podczas wystaw i targów międzynarodowych m.in. w Londynie, Moskwie, Wiedniu, Paryżu czy Filadelfii. To, co nie było oznaczane marką Żyrardów, na rynku lniarskim po prostu przestawało się liczyć, a sama nazwa Żyrardów była gwarancją najwyższej jakości produktu, wzornictwa i estetyki.

Projekt pt. „Lniane kreacje – warsztaty z projektowania i szycia wyrobów lnianych nawiązujące do XIX-wiecznej tradycji poprzemysłowego Żyrardowa” został dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.

Pomoc dla Rodzinnego Domu Dziecka

W dniu 13 października spłonał budynek Rodzinnego Domu Dziecka w Badowie w wyniku którego dach nad głową straciło dwanaścioro dzieci. Na pomoc poszkodowanym pośpieszyli ludzie dobrej woli. Wśród darczyńców oprócz osób prywatnych i podmiotów gospodarczych, są także jednostki podległe Powiatowi Żyrardowskiemu. Wsparcia takiego udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. W koordynację pomocy zaangażowane były: st. asp. Agnieszka Ciereszko oraz asp. Agnieszka Bandura. Nieszczęściu jakie dotknęło Rodzinny Dom Dziecka był dla policjantek impulsem do zorganizowania pomocy. Starszy aspirant Agnieszka Ciereszko zajęła się organizacją zbiórki odzieży i rzeczy, które policjanci i pracownicy Policji mogli przekazać z własnych domów. Aspirant Agnieszka Bandura koordynowała zakup najpotrzebniejszych rzeczy do wyposażenia domu. Zebrane rzeczy policjanci przekazali  w dniu 23 października do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Nagrody Ministra i Kuratora

W dniu 24 października w Mazowieckim Kuratorium Oświaty w Warszawie, podczas Kuratoryjnego Dnia Nauczyciela, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymali pedagodzy ze szkół Powiatu Żyrardowskiego. Nagrodzone osoby to: Bogumiła Szymańska i Joanna Pawelec Stańczak z Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żyrardowie oraz Marlena Jasiak-Frydrych z Zespołu Szkół  Nr 3 w Wiskitkach.  W uroczystosci uczestniczyła Starosta Beata Sznajder.

Konferencja w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego

W dniu 23.10.2019 r. w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego odbyła konferencja zorganizowana przez Prezesa Jacka Sawickiego. Miała ona na celu promocję nowych możliwości leczenia chorób nowotworowych w powiecie żyrardowskim w ramach współpracy z Kliniką MAGODENT z Grupy LUXMED. Uczestniczyli w niej między innymi, Wicestarosta Krzysztof Dziwisz, Członek Zarzadu Stanisław Nalej oraz przedstawiciele Kliniki.

 

Relacja filmowa z konferencji

Konkurs wiedzy o AK i Żołnierzach Wyklętych

W Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie, w dniu 25 października rozstrzygnięty został Historyczny Konkurs Powiatowy „Gdzie są kwiaty z tamtych lat. Konkurs wiedzy o Armii Krajowej, Szarych Szeregach i Żołnierzach Wyklętych”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wyłonieni w etapie szkolnym. Po części testowo – opisowej pięcioro uczestników przystąpiło do etapu ustnego. Konkurs wygrali zdobywając ex aequo pierwsze miejsce - Patryk Mendygrał z LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie i Konrad Jagiełło z ZS nr 3 w Wiskitkach im. Marii Curie-Skłodowskiej, drugie miejsce zajął Michał Laskowski z LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie,  Patrycja Chudolińska z ZS nr. 3 w Wiskitkach, drugie miejsce zajął Norbert Michalski z LO w Mszczonowie im. Szarych Szeregów. Wyróżnienia otrzymali - Oliwia Lonca z ZS nr 2 w Żyrardowie i Mateusz Jakubiak z LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania i dyplomy. Konkursowi patronowali Poseł Maciej Małecki i Starosta Żyrardowski Beata Sznajder.

XI Sesja Rady Powiatu w Żyrardowie

W dniu 29 października 2019 roku, Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie odbyła się XI Sesja Rady Powiatu Żyrardowskiego. Sesję prowadził Przewodniczący Klaudiusz Stusiński. Na początku uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego radnego Franciszka Jankowskiego. Przewodniczący odczytał także postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku o wstąpienie na miejsce zmarłego radnego, kolejnego z listy Prawa i Sprawiedliwości – Dariusza Mitrowskiego. By procedurom stało się zadość Przewodniczący przyjął od wstępującego kandydata na radnego ślubowanie. Po odczytaniu roty ślubowania, w pełnym, dziewiętnastoosobowym składzie, radni rozpoczęli procedowanie nad przedłożonymi projektami uchwał.  

Część uchwałodawczą poprzedziła jednak informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie w okresie 01.01.2019 – 30.09.2019 przedstawił Dyrektor Urzędu Jan Maciejski. Według nieoficjalnych danych, na koniec miesiąca września 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie żyrardowskim wynosiła 9,8%, co przy średniej w województwie mazowieckim 4,5%, w powiecie sochaczewskim 5,5% i 2,7% w sąsiednim powiecie grodziskim, jest dość wysoka. Pełna informację publikujemy w pliku poniżej.

Później, w porządku obrad, znalazły się między innymi punkty związane ze zmianą w strukturze finansów Powiatu, dysponowaniem środków PFRON czy pieczy zastępczej oraz z przekształceniem niektórych szkół podległych samorządowi powiatowemu.

            W punktach porządku dotyczących zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019 proponowane zmiany przedstawiła Skarbnik Edyta Fedorowicz. Wprowadzono aktualizacje będące konsekwencją zmian uchwały budżetowej, zatwierdzonych uchwałą Zarządu Powiatu w dniu 30 września 2019 r. oraz przyjmowanych uchwałą Rady Powiatu w dniu 29 października br. W wyniku tych zmian zwiększono łącznie o kwotę 1.527.471,70 zł dochody bieżące, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 37.000,00 zł. Równocześnie uległy zwiększeniu wydatki, bieżące - per saldo o kwotę 1.380.533,65 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 273.000,00 zł.

W ramach zmian WPF zwiększono kwoty na realizowane obecnie przedsięwzięcia, wprowadzono też nowe zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żyrardowie wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4715 W odcinek Wręcza-Mszczonów”. Okres realizacji tych zadań to lata 2019-2022.

Druga uchwała, wprowadzająca zmiany w budżecie Powiatu Żyrardowskiego na rok 2019, zwiększyła o kwotę 1.278.804,70 zł dochody budżetu, w tym dochody bieżące o kwotę 1.241.804,70  zł, a dochody majątkowe zmniejszyła o kwotę 37.000,00 zł. O taką samą kwotę uległy zwiększeniu wydatki budżetu. Uchwała dokonała także przesunięć między działami budżetu. Po przyjęciu uchwały plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu na 2019 rok wynosi odpowiednio: 90.708.258,14 zł i 93.770.927,69 zł. Uchwały wprowadzające zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie, po przedstawieniu przez Przewodniczącego Stanisława Kaniszewskiego pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, radni przyjęli jednomyślnie.

Projekty kolejnych trzech uchwał przedstawiły w imieniu Zarządu Powiatu reprezentujące Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Grażyna Jarosz i Wioleta Siwierska. Dotyczyły one określenia zadań i podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz szczegółowych zasad ich realizacji w 2019 roku, szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty na pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz wprowadzenia zmian do Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Żyrardowskim na lata 2018-2020. Projekty uchwał, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Współpracy, Promocji, Zdrowia i Polityki Społecznej radni przyjęli bez uwag

W kolejnym punkcie Członek Zarządu Powiatu Stanisław Nalej przedstawił projekt uchwały, przyjmującej stanowisko w sprawie trybu określania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz egzekwowania ustalonego harmonogramu. Powiat zgodnie z przepisem ustawy nie jest w stanie wykonać ustawowego obowiązku wynikającego z systemu ochrony zdrowia, bowiem ewentualne naruszenia harmonogramu dyżurów aptek jest w zakresie uprawnień nadzoru farmaceutycznego, a nie organów samorządu powiatowego. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania samorząd wnosi o dokonanie przez ustawodawcę stosownych zmian w przepisach.

Pakiet kolejnych jedenastu projektów uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Żyrardowskiego przedstawił Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz.

Przekształceniom uległy następujące szkoły:

 1. Dotychczasowe trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej z siedzibą w Puszczy Mariańskiej przy ul. Króla Jana Sobieskiego 61 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 2.  …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 3. …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie z siedziba w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące;
 4. …trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Dittricha w Zespole Szkół Nr 2 z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 54/56 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące ;
 5. … trzyletnie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 3 z siedzibą w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące
 6. Dotychczasowe czteroletnie Technikum w Zespole Szkól Nr 3 z siedzibą w Wiskitkach przy ul. Kościuszki 25 w pięcioletnie technikum,
 7. … czteroletnie Technikum w Zespole Szkól Nr 1 w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 z siedziba w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 w pięcioletnie technikum,
 8. … czteroletnie Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie z siedzibą w Mszczonowie przy ul. Ługowej 13 w pięcioletnie technikum,
 9. … czteroletnie Technikum im. Karola Dittricha w Zespole Szkół r 2 z siedziba w Żyrardowie przy ul. Legionów Polskich 54/56w pięcioletnie technikum,
 10. … dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Środkowej 36 w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną,
 11. Zakończyło działalność dotychczasowe Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej.

W pakiecie oświatowym znalazły się jeszcze trzy projektu uchwał, w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski, w sprawie określania zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan ustalonych zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żyrardowski oraz w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Żyrardowskiego. Pozytywne opinie Komisji Oświaty i Kultury do przedłożonych projektów uchwał przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Ochnicki, natomiast radni podjęli wszystkie uchwały bez uwag.

Po przyjęciu szeregu uchwał oświatowych Dyrektor Lemiesz przedstawił obszerną informację o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek oświatowych na początku roku szkolnego 2019/2020.

Na koniec Przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz Stusiński i Starosta Beata Sznajder przedstawili. informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i osób podpisujących w imieniu Starosty decyzje administracyjne.

 

Relacja z Sesji

Zapraszamy na XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej

W dniu 8 listopada 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury  w Żyrardowie odbędzie się XXII Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej. Na Festiwal zapraszają Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, Prezydent Miasta Zyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski i Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Bożena Liszewska. 

Początek imprezy planowany jest na godzinę 10.00

Trzy wyróżnienia dla MłoDeKu

Wychowanki Dziecięcej Akademii Plastycznej działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie zostały uhonorowane trzema wyróżnieniami w dwóch ogólnopolskich konkursach plastycznych. W pierwszym z nich, którego tematem był ,,Savoir – vivre w podróży koleją” wyróżnienie przyznano Agacie Olesińskiej, której nauczycielem jest Bożena Liszewska. Konkurs, którego celem była promocja kulturalnych zachowań w trakcie podróży koleją, został zorganizowany jako impreza towarzysząca 13. Międzynarodowym Targom Kolejowym TRAKO 2019 w Gdyni.

Tematem drugiego konkursu były wspomnienia z minionych wakacji przedstawione w formie pocztówki. Wyróżnienia otrzymały: Florentyna Szymańska, lat 8 (kategoria wiekowa 7-9 lat) i Kamila Rak, lat 14 (kategoria wiekowa 14-16 lat), których nauczycielem jest Zbigniew Kołaczek. Organizatorem XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Pocztówka z wakacji” było Wawerskie Centrum Kultury ,,Filia Zastów” w Warszawie.

Zapraszamy na Festiwal Piosenki AKCENT

W imieniu organizatorów -  Starosty Powiatu Żyrardowskiego Beaty Sznajder, Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego i Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Żyrardowie Bożeny Liszewskiej zapraszamy na Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej AKCENT. Festiwal odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie dniu 7 listopada 2019 r. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 16.00.

Zaduszki poetyckie w Żyrardowie

W żyrardowskiej Resursie odbyły się 5 listopada Zaduszki Poetyckie. Na sali zebrało się około pięćdziesięciu osób, wśród nich Starosta Żyrardowski Beata Sznajder, Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego Bogusław Nietrzebka, były Prezydent Żyrardowa i Starosta Żyrardowski Stanisław Niewiadomski, były Poseł i Wiceprezydent Dariusz Kaczanowski. Gośćmi honorowymi byli prezes Związku Literatów Polskich Marek Wawrzkiewicz i serbski poeta, pisarz, tłumacz Vladan Stamenkowić. 
W trakcie Zaduszek wspominano zmarłych żyrardowskich pisarzy i poetów tzn. Blankę Pelc-Wróblewską, Irenę Kobierską, Ryszarda Pindora, Józefa Adamczyka, Elżbietę Burakowską, a także Wojciecha Siemiona, Ziemowita Skibińskiego, Krzysztofa Gąsiorowskiego, Władysława Broniewskiego i innych. Wiersze czytali tego dnia: Marek Wawrzkiewicz, Vladan Stamenkowić, Jerzy Jankowski, Jerzy Paruszewski, Grażyna Zielińska, Beata Dobrzeniecka, Weronika Golbert, Marek Boczek, Joanna Jaworek. Miała też miejsce promocja nowego numeru Żyrardowskich Zeszytów Literackich (nr 15). Imprezę prowadził Jerzy Jankowski, który jest wiceprezesem Oddziału Warszawskiego Związku Literatów Polskich. Organizatorem spotkania był Związek Literatów Polskich, Urząd Miasta Żyrardowa oraz uczestnicy Żyrardowskich Wieczorów Literackich i Żyrardowskich Zeszytów Literackich.

Ogłoszenie o konkursie na nieodpłatną pomoc prawną

Zarząd Powiatu Żyrardowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego w 2020 roku. Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Treść uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Żyrardowskiego publikujemy poniżej.

Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Akcent”

W dniu 7 listopada 2019 r.  odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie XVII Powiatowy Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Akcent”. Do konkursu zgłosiło się 11 solistów z terenu powiatu żyrardowskiego.

Każdy z uczestników zaprezentował jedną piosenkę w języku polskim.

Jury w składzie: Jarosław Szafaryn – muzyk, wokalista i aranżer, Karolina Matusiak – instruktor zajęć wokalnych, Łukasz Kasperczyk – dyrektor Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miasta w Żyrardowie oraz Krystyna Lenarczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Żyrardowie, po wysłuchaniu prezentacji postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

NAGRODY:

I miejsce ex aequo  - Zuzanna Sobol – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach i Julita Wojdalska - Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach,

III miejsce Zuzanna Gołębiowska – Zespół Szkół Nr 3 w Wiskitkach

WYRÓŻNIENIA:

Maja Góralewska - Karolina Krośnia – SOSW w Żyrardowie

Wiktoria Beta - wyróżnienie i nagroda ufundowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Oddziału NZSS „Solidarność” w Żyrardowie za wykonanie piosenki patriotycznej.

Jury gratuluje wszystkim wykonawcom wysokiego poziomu prezentacji. Patronat nad Festiwalem objęli i ufundowali nagrody: Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Prezydent Miasta Żyrardowa i NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizatorami Festiwalu byli: Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie i Urząd Miasta Żyrardowa. Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym artystom udanych występów i zapraszamy za rok!

XXII Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej

XXII "Powiatowy Festiwalu Piosenki Dziecięcej 2019" odbył się w dniu 8 listopada 2019 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie. Do udziału zgłosiło się 26 uczestników z placówek oświatowych z terenu powiatu żyrardowskiego.

Jury w składzie: Olga Dudkiewicz  – muzykolog, kompozytor, nauczyciel, Miłosz Aliszewski – muzyk , instruktor muzyki, Katarzyna Mufazałów  – inspektor Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i Krystyna Lenarczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Żyrardowie oceniając występy brało pod uwagę: wartość artystyczną utworów, w tym wartość kompozycji muzycznych, sposób wykonania prezentowanych utworów, dobór repertuaru oraz wykonanie piosenek nowych (autorskich) i patriotycznych.  Poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki.

W poszczególnych kategoriach przyznano odrębne nagrody i wyróżnienia:

I kategoria (kl. I-III)

NAGRODY:

1 miejsce –  Zofia Świder - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Żyrardowie

2 miejsce – Magdalena Lechniak - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Żyrardowie

3 miejsce – Emil Karol Dębski - Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

WYRÓŻNIENIA:

Barbara Gauden - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie,

Gabriela Wardziak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żyrardowie,

Tadeusz Niewiadomski – wyróżnienie przyznane przez NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów

II  kategoria (kl. IV-VI)

NAGRODY:

1 miejsce – Patrycja Kulicka - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie,

2 miejsce – Michał Olborski - Szkoła Podstawowa w Osuchowie,

3 miejsce – Nela Sadowska – Mszczonowski Ośrodek Kultury

WYRÓŻNIENIA:

Maja Strzelecka,

Zofia Maria Niewiadomska - wyróżnienie przyznane przez NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów

III  kategoria (kl. VII-VIII)

WYRÓŻNIENIA:

Oliwia Gontarz - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie,

Maja Brzezińska - Szkoła Podstawowa w Piekarach,

Martyna Jakubaszek - Szkoła Podstawowa w Miedniewicach- wyróżnienie przyznane przez NSZZ „Solidarność” Oddział Żyrardów

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundowali: Starosta Żyrardowski i Prezydent Miasta Żyrardowa. Specjalne wyróżnienia i nagrody przyznał NSZZ „Solidarność” Oddział w Żyrardowie za wykonanie piosenek  o charakterze patriotycznym

Awaria elektronicznego systemu rezerwacji

W dniu dzisiejszym nastąpiła awaria internetowego systemu rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. Do momentu usunięcia awarii osoby planujący wizytę w Wydziale muszą się liczyć z trudnościami związanymi z oczekiwaniem w kolejce. O przywróceniu normalnego funkcjonowania systemu powiadomimy niezwłocznie. Za utrudnienia przepraszamy.

Kontakt z nami

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe
96-300 Żyrardów
ul. Limanowskiego 45
 
NIP 838-16-10-589
 

Kontakt

tel:
46 855 37 17,
046 855 35 99,
046 855 22 19
fax: 046 855 20 21
email:
starosta@powiat-zyrardowski.pl
starostwo@powiat-zyrardowski.pl

Godziny pracy urzędu

poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
czwartek:8.00 - 16.00
piątek: 8.00 - 15.00

W Wydziale Budownictwa i Rozwoju

czwartek dniem wewnętrznym

Numery rachunków bankowych

1. Opłaty komunikacyjne, geodezyjne,    holowanie i parking, za najem i karty wędkarskie

    43 9302 0004 5500 1296 2000 0280

2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, za karty parkingowe

    45 9302 0004 5500 1296 2000 0050

3. Opłaty ewidencyjne, wadia, zabezpieczenia

    79 9302 0004 5500 1296 2000 0020

4. Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę, wodno-prawne, zaświadczenia

    63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Projekt i wykonanie: extranet.pl
powered by netadmin 7.00